McKinsey Global Institute: Potentialen för IoT är underskattad

I en ny McKinsey-rapport hävdas att hypen kring IoT (Internet of Things) i själva verket underskattar värdet och potentialen med IoT. I rapporten, betitlad The Internet of Things mapping the value beyound the hype, menar författarna att dagens antaganden om värdeskapandet genom IoT är alldeles för försiktiga. Men för ett maximalt värdeskapande framhålls dels vikten av att IoT-systemen verkligen kan operera effektivt tillsammans, dels att det största värdeskapandet kommer att ske B2B inom områdena tillverkning, transport, infrastruktur, logistik och detaljhandel. Läs mer!

 

shutterstock_279329402