SCE #1 2019

  • TEMA: Det uppkopplade försörjningsnätverket
  • Intervju: Johan Reventberg
  • Blockchain: potentialen i supply chain
  • Supply chain 4.0 – mest snack, eller…?