partners

Unika partnerskap

Att samarbeta med de bästa personerna, företagen och organisationerna är grundidén med Supply Chain Effect. Det är genom partnerskap det blir möjligt att ta del av, bearbeta, utveckla och sprida ett innehåll som håller allra högsta klass.

Ett viktigt partnerskap är Supply Chain Effects innehållssamverkan med ledande forskare vid Chalmers, Linköpings Universitet, Stockholms Universitet/Stockholm Business School samt Centrum för handelsforskning/Lunds Universitet.

Därutöver drivs ett antal partnerskap med företag, organisationer, enskilda skribenter, konsulter, forskare och andra personer som tillför kunskap och kontakter.

Redaktionsråd

SCEs redaktionsråd består av Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings Universitet, Sven-Olof Kulldorff, styrelseproffs och f d Inköpsdirektör i IKEA och vVD i ICA, Marie Nordin, Supply Chain Director, Omega Pharma samt Martin Randel, VD i Unifaun.