SCE #2 2024

TEMA: VÄRDESKAPANDE LOGISTIK MED AI & ML

  • Så kan AI/ML skapa värde i supply chain
  • Kan AI låsa upp arbetets bojor?
  • Intervju med Per Öhagen, vd och koncernchef, Nefab Group
  • Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik, med Daniel Ljungberg och Jörgen Larsson
  • 4PL – ”Äntligen har det lossnat”, med Mattias Norin
  • Ökad acceptans och förståelse för AI, med Peter Henriksson
  • Så kan leveransfel minimeras med RFID, med Alexander Dellborg
  • Nu händer det på riktigt, AI skapar värde i lagret med Benny Thögersen
  • Dekarbonisering av transporter med AI, med Talia Baxmann och Oliver Ritzmann
  • Med mera …