Robert Falck, CEO Einride

Einride i partnerskap med A.P. Møller- Mærsk för elektrifierade transporter

Svenska logtechbolaget Einride har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med A.P. Møller-Mærsk för elektrifiering av över en miljon leveranser under en första femårsperiod. Grunden för samarbetet är Einrides teknikplattform för frakter. Plattformen består av 300 anslutna elektriska fordon, 150 laddstationer och sammanhängande tjänster. Partnerskapet är ett led i Mærsks hållbarhetsåtagande om noll nettoutsläpp i sin värdekedja 2040.

Enligt ett pressmeddelande från Einride är samarbetet det hittills största operativa initiativet för elektrifierade tunga transporter. De anslutna elektriska fordonen kommer levereras av Einride under åren 2023-2025 och användas i Mærsks Nordamerikanska verksamhet i ett antal utvalda städer. Einride erbjuder sina tjänster som Software as a service och Capacity as a service. Fordon, laddstationer och tjänster integreras på Einrides eget datadrivna operativsystem Saga.

– Detta är en av de största affärerna någonsin vad gäller att göra transporter hållbara och det sker vid en avgörande tidpunkt, säger Robert Falck, CEO på Einride.

– Våra kunder vill se handfasta åtgärder för hållbara försörjningskedjor, inte enbart konceptuella , säger Vincent Clerc, CEO, Ocean & Logistics, A.P. Moller – Maersk.

I maj 2021 investerade A.P. Moller – Maersk via sitt venture-capital-bolag Maersk Growth i Einride i samband med en investeringsrunda som inbringade 110 miljoner USD. I och med den investeringen påbörjades ett strategiskt och långsiktigt partnerskap mellan bolagen.

—–

Einride AB är ett svenskt teknik- och transportföretag baserat i Stockholm och Göteborg som specialiserar sig på elektriska och självkörande fordon, kända som Einride pods.

Maersk Growth är A. P. Møller – Maersks investeringsverksamhet och har som mål att digitalisera, demokratisera och minska koldioxidutsläppen i försörjningskedjor genom att stötta nya affärsmodeller och tekniker.

A.P. Møller – Maersk är ett integrerat container-logistikföretag som arbetar för att sammankoppla och förenkla sina kunders försörjningskedjor. Företaget är verksamt i 130 länder och sysselsätter cirka 95 000 medarbetare.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »