filmer

Att publicera nytt nyhetsbrev

Klicka på rubriken för artikeln som innehåller nyhetsbrevet,&nbsp;<span><i><b>Supply Chain Weekly Update </b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera med Elementor</b></i></span>

Klicka på<span class=""><i><b>&nbsp;Supply Chain Weekly Update,&nbsp;</b></i>eller på den gula pennan.</span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera</b></i></span>

Klicka på<span class=""><i><b>&nbsp;Supply Chain Weekly Update</b></i></span>

Dubbelklicka på länken för att markera hela.

Klistra in länken till det nya nyhetsbrevet.<br>

Klicka på<span class=""><i><b>&nbsp;Spara </b></i></span>

Klicka på krysset

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Gå till kontrollpanel </b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera </b></i>för att ändra till rätt datum</span>

Klicka&nbsp;<span class=""><i><b>OK</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Uppdatera</b></i></span>

Klicka på <b>pennan</b> för att redigera den engelska versionen.

Gör samma här. Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera </b></i>för att ändra till rätt datum.</span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>OK</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Uppdatera</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Visa inlägg</b></i></span>

Testa så att länken fungerar och går till senaste nyhetsbrevet.

Klart!

Kom ihåg-lista

Att publicera nytt nummer av SCE

Klicka på<span class=""><i><b>&nbsp;Quick Upload </b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>Add New Book</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>Upload PDF</b></i></span>

Ändra titeln.<br>

Klistra in samma under <b>Description</b>.

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>Apply</b></i></span>

Klicka på den markerade ikonen.

Markera och kopiera länken.

Stäng popupfönstret. Du är nu redo att gå över till sceffect.se och fortsätta där.

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Panel</b></i></span>

Gå till Elementor/<span class=""><i><b>Mitt bibliotek</b></i></span>

<span class="">Hitta "senaste numret SWE" och klicka på&nbsp;<b style="font-style: italic;">Redigera med Elementor</b></span>

Klicka på den gula pennan.

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>Redigera</b></i></span>

Dubbelklicka på koden för att markera allt.

Klistra in den nya koden, från fliphtml5.com.<br>

Markera allt ner till &lt;img src='... och klicka DELETE.

Markera &lt;/body&gt;&lt;/html&gt; och tryck DELETE.

Det enda som ska vara kvar är det som står inom &lt;img src='....ner till avslutande... '&gt;

Klicka för att ändra till rätt nummer

Klicka på <b>Redigera</b>

Ändra till rätt nummer

Klicka på <b>pennan</b> för att redigera innehållet, punkt för punkt

Fyll i punkt 1, osv.

Skriv nytt innehåll här

Klicka på <b>kopieringssymbolen</b> för att lägga till en punkt

Klicka på <b>krysset</b> för att ta bort en punkt

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b> Spara </b></i></span>

Klicka på <b>krysset</b>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Gå till kontrollpanel </b></i></span>

Gå till Elementor/<span class=""><i><b>Mitt bibliotek</b></i></span>

Hitta "senaste numret ENG" och klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera med Elementor</b></i></span>

Här behöver du bara ändra innehållet.

Klicka på<span class="component"><i><b>&nbsp;Spara </b></i></span>

Klicka på krysset.

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Gå till kontrollpanel </b></i></span>

Vi ska nu ändra datumet på inlägget. Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>SC Effect</b></i></span>

<span class="">Gå in på inlägget för förra numret.</span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera inlägg. </b></i>OBS! alltså inte Redigera med Elementor nu.</span>

Alternativt, klicka på Inlägg/Alla inlägg och hitta inlägget i listan. Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera.</b></i></span>

Ändra till rätt nummer här

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera</b></i></span>

Ändra till aktuellt datum, klicka sedan på OK.<br>

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>Uppdatera</b></i></span>

Du ska nu göra samma på den engelska versionen. Klicka på <b>pennan.</b>

Ändra till rätt nummer

Ändra datumet även här. Klicka sedan på OK.&nbsp;<br>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Uppdatera</b></i></span>

Återstår att ladda upp PDF:en för nedladdning. Klicka på&nbsp;<span><i><b>Download Link/</b></i></span><span><i><b>Downloads</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Edit</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Upload File</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Ladda upp filer</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Välj filer</b></i></span>

Ladda upp det nya numret och klicka sedan på&nbsp;<span class="component"><i><b>Välj</b></i></span>

Dubbelklicka på länken för att markera den. Kopiera den. Du ska klistra in den på ett annat ställe snart.<br>

Ändra titeln<br>

Klicka på <b><i>Submit.</i></b>

Klicka på Sidor/<span class=""><i><b>Alla sidor</b></i></span>

Hitta sidan som heter sce. Det finns två (svenska och engelska), men det kvittar vilken du tar. Du behöver bara redigera på en av dem. Klicka på&nbsp;<span class=""><i><b>Redigera med Elementor</b></i></span>

Klicka på <span class=""><i><b>pennan</b></i></span>

Klicka på&nbsp;<span class="component"><i><b>Redigera</b></i></span>

Klicka på<span class=""><i><b>&nbsp;titeln</b></i></span>

Markera hela länken till pdf:en och klistra in den nya.

Klicka på<span class=""><i><b>&nbsp;Spara </b></i></span>

Klicka på <span class="component"><i><b>krysset</b></i></span>

Klicka på<span class="component"><i><b>&nbsp;Visa sida </b></i></span>

Som avslutning: kolla att allt funkar. Testa även att ladda ner pdf:en. Sedan: klart!

Kom ihåg-lista

1. fliphtml5.com
2. Senaste numret SWE
3. Senaste numret ENG
4. Ändra rubrik + datum
5. Ladda upp PDF för nedladdning

Att publicera en nyhet

Kom ihåg-lista

Tips! Enkel sökmotoroptimering

När du går in på en sida eller inlägg i redigeringsläge (inte Elementor), så hittar du inställningar för sökmotoroptimering (SEO) en bit ner där det står Yoast SEO. Där ser du en förhandsvisning av hur inlägget kommer se ut i Googles träfflista. För att ändra klickar du på Redigera förhandsvisningstext. Ett tips är också att fylla i nyckelord (alltså det viktigaste ordet, det som artikeln handlar om). I gratsiversionen av Yoast kan du bara fylla i ett nyckelord per sida.