SCE #1 2023

UR INNEHÅLLET

TEMA: HÅLLBARHET, RISK OCH RESILIENS 

Ur innehållet:

  • Högkonjunktur för utveckling i supply chain
  • Intervju med AEBs Ted Roth: ”Vi ska vara dubbelt så stora 2025” 
  • Hur skapas en marknad för elektriska godstransporter? Av Mats Abrahamsson m.fl.
  • Het marknad för realtidsvisibilitet i leveransflödet
  • Trafiksäkerhet en del av hållbarhetsarbetet. Av Olle Arfors, Claes Tingvall och Anders Lie
  • Från offshoring till friendshoring? Intervju med Freddy Jönsson Hanberg
  • Och mycket annat!

LADDA NER TIDNINGEN HÄR

TIDIGARE NUMMER