SCE #1 2024

UR INNEHÅLLET

TEMA: RESILIENS OCH HÅLLBARHET

  • Intervju med professor Alan McKinnon: ”Många överförenklingar om resiliens och hållbarhet” 
  • Ökat behov av nätverksanalys och scenarioplanering med Anders Bartholin
  • Hållbarhet och totalförsvar – en oslagbar kombination! av Freddy Jönsson Hanberg 
  • ”Långsiktiga partnerskap till nytta för både ekonomi och miljö” med Niklas Jalkner och Peter Melin
  • Transportbranschens elektrifiering – behöver näringslivet göra hela jobbet? med Annemarie Gardshol och Mats Abrahamsson
  • Ökade krav på hållbart företagsbeteende, av Mats Nilsson
  • Nya globala handelsmönster i jakten på ökad resiliens, av Stefan Karlöf
  • Resursdelning för grönare logistik, av Niklas Simm
  • Och en hel del annat!

LADDA NER TIDNINGEN HÄR

TIDIGARE NUMMER