SCE #6 2019

UR INNEHÅLLET

  • TEMA: Automation, robotar och AI
  • ”Den autonoma försörjningskedjan är inte science fiction” – intervju med Phillip Teschemacher
  • Digitalisering E2E – vision eller verklighet?
  • Det robotiserade styckplocket slår igenom – intervju med Thomas Karlsson
  • Gränsöverskridande handel med AI
  • Och en hel del annat …

LADDA NER TIDNINGEN HÄR

TIDIGARE NUMMER