SCE # 6 2020

UR INNEHÅLLET

  • ”The Holy Grail of SCM – Visibilitet”
  • Pandemin driver ett ökat fokus på visibilitet i supply chain
  • Så kan e-handeln fixa returerna
  • Maskininlärning för bättre prognoser
  • Vad hände med IoT i supply chain?
  • Cirkulära supply chain
  • Och mycket annat!

LADDA NER TIDNINGEN HÄR

TIDIGARE NUMMER