#2 2018

  • Klicka på bilden för att läsa tidningen!

Ur innehållet

  • Tema: Förändring i supply chain
  • Boozt ska bli störst med vinnande logistik
  • Processledning som förändringsverktyg
  • Framgångsrik förändring sätter människan i centrum
  • Och mycket mer ....

LADDA NER PDF

Fyll i ditt namn och din epostadress för att ladda ner en pdf med senaste numret.