NYHETER

Relex förvärvar Optimity

Finska Relex, som erbjuder integrerade lösningar för varuförsörjning och detaljhandelsplanering, förvärvar svensk-australiska Optimity, enligt ett pressmeddelande. Förvärvet uppges stärka Relex detaljhandels- och varuförsörjningsplattform med funktioner för daglig produktionsplanering, optimering och schemaläggning av produktion.

Supply chain Effect #6 2023 med Sophie Öhrström

2023 års sista nummer av SCE är producerat. Läs vår personliga intervju med GANT:s Sophie Öhrström (som också pryder omslaget). Dessutom flera texter om den ständiga utmaningen att skapa synlighet, samarbete och datadelning i supply chain. Läs, ladda ner och prenumerera.

GALOPPERANDE TMS-MARKNAD

Efterfrågan på transportsystem av olika slag ökar snabbt i kölvattnet av senare års störningar i de globala försörjningskedjorna. Många företag har under de senaste åren upplevt hur uteblivna leveranser och bristande tillgång till transportkapacitet har fått negativa konsekvenser, och vill därför ha mer visibilitet och flexibilitet i sina transportflöden.

IDC: IoT-marknaden växer med 11 % per år

Internet of Things, IoT, eller ”sakernas internet” har länge betraktats som nästa stora revolution i internetutvecklingen och en omdanande teknik för logistik och varuförsörjning. Tillväxten är god, men går långsammare än vad prognoserna tidigare har förutsett, enligt analysbolaget IDC.

Kontrolltorn för utmanande distribution av 130 miljoner skogsplantor

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde i Sveaskog som är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Kärnan i verksamheten är att förvalta och bruka skogen och att leverera timmer, massaved, flis, biobränsle och att odla och leverera skogsplantor. Sedan några år levererar Svenska Skogsplantor 130 miljoner skogsplantor med hjälp av 4PL-bolaget Sonat.

Varners nya AutoStore snart i full drift – blir en av de snabbaste i världen

I början av 2022 offentliggjorde modekoncernen Varner AS sitt beslut att bygga ut sitt nordiska centrallager i Vänersborg och investera i ytterligare en AutoStore-lösning från Swisslog. I juni i år började den nya AutoStore-lösningen stegvis att driftsättas. När den är i full drift i mars 2024 är den en av de snabbaste i världen.

Rockad på PostNord – Krümmel lämnar på dagen och Ekborn tar över

Nordens största logistikföretag PostNord meddelar att PostNord Sveriges vd Mathias Krümmel slutar med omedelbar verkan. Som tillförordnad vd tar PostNord Accelerates vd Ylva Ekborn över som vd för PostNord Sverige, som är den i särklass största verksamheten i koncernen.

SENASTE NUMRET