2021-års världsmästare i supply chain management utsedda

2021-års Gartner Supply Chain Top 25 placerar Cisco, Colgate Palmolive och Johnson & Johnson i topp, vilket innebär att de tre främsta bolagen är exakt desamma som på förra årets lista. Alla tre bolagen utmärks av en förmåga att bygga starka flödesorienterade försörjningskedjor tillsammans med leverantörer, distributörer och kunder. 

De har även förankrat sitt arbete i företagsstrategin, är extremt kundfokuserade och satsar på hållbarhet digitalisering och ständig innovation i sina försörjningskedjor. Som ett resultat av detta uppges de dessutom ha klarat av pandemiåret väldigt väl. Gartners lista har en så kallad ”masters category” där fem företag ligger och svävar ovanför den ordinarie listan i en slags ouppnåelig egen kategori: Amazon, Apple, McDonald’s, P&G och Unilever. Apple har för övrigt toppat listan åtta år i följd som ett resultat av sitt enormt målmedvetna och framgångsrika arbete med hållbarhet, strategiska leverantörsnätverk och effektiva produktions- och distributionsmodell. Noterbart är att svenska H&M efter en följd av år på listan denna gång inte hamnar bland de 25 bästa. Däremot har läkemedelsbolaget Pfizer avancerat till plats 21 på listan, som ett direkt resultat av bolagets förmåga att storskaligt och effektivt försörja världen med sitt Covid-19 vaccin.

The Gartner Supply Chain Top 25 – 2021

The Masters Gategory: Amazon, Apple, McDonald’s, P&G och Unilever

 1. Cisco Systems
 2. Colgate-Palmolive
 3. Johnson & Johnson
 4. Schneider Electric
 5. Nestlé
 6. Intel
 7. PepsiCo
 8. Walmart
 9. L’Oréal
 10. Alibaba
 11. Abbvie
 12. Nike
 13. Inditex
 14. Dell
 15. HP
 16. Lenovo
 17. Diageo
 18. The Coca-Cola Company 
 19. Brittish American Tobacco 
 20. BMW
 21. Pfizer
 22. Starbucks
 23. General Mills
 24. Bristol Myers Squibb
 25. 3M

The 10 Best Supply Chain Companies

Listor väcker alltid vårt intresse. Men vad berättar de egentligen och vad baseras de på? Det finns många rankningar, listor och priser som belönar de mest framgångsrika organisationerna inom supply chain management och logistik. En ny lista som lanserades i slutet av förra året är The 10 Best Supply Chain Companies (Supply Chain Digital). Även denna lista lyfter fram ungefär samma företag som Gartner, varav de främsta återfinns inom området snabbrörliga konsumentvaror. 

1. Apple

2. Amazon

3. McDonald’s

4. Walmart

5. Johnson & Johnson

6. L’Oreal

7. Inditex

8. Intel

9. PepsiCo

10.Nestlé

Stora olikheter, fundamentala likheter

Båda listorna har även en kraftig slagsida mot amerikanska bolag och storföretag. Trots detta är det uppenbart att skillnaderna mellan företagen vad gäller strategi, sätt att organisera sig, affärsmodeller och egna förmågor ofta är mycket stora. Här finns det alltså inget rätt eller fel. Slående är däremot att det finns ett antal fundamentala likheter vad gäller fokus på flöden, hållbarhet, långsiktighet, ledningens förståelse och engagemang samt inte minst modet och förmågan att investera nya tekniska innovationer och andra nyskapande lösningar. Dessutom kan det konstateras att alla dessa företag på ett självklart sätt har supply chain management och logistik naturligt integrerat i sin företagsstrategi.

Behöver inte vara stor

Utdraget från Gartner Supply Chain Top 25 och The 10 Best Supply Chain Companies of 2020 består som konstaterats enbart av stora, globala företag. Men det är inte nödvändigt att vara en storföretagsikon för att bli ett duktigt, framstående, best practice företag inom supply chain och logistik. Tvärtom kan ett medelstort eller rentav litet företag ha ännu bättre förutsättningarna att ta ett grepp över sin logistik och varuförsörjning eftersom komplexiteten är mindre. Det är mer en fråga om att anamma en flödes- och logistikorientering, kartlägga sina processer, samtala, samarbeta och dela information gränsöverskridande och arbeta med ständiga förbättringar och innovation i olika delar av sina flöden. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »