SCE #5 2022

TEMA: AUTOMATIONSREVOLUTIONEN – ROBOTAR, RPA, AI/ML

  • Intervju med Timo Landener: ”Om tio-femton år arbetar androider i lagret” 
  • Pionjär för dagligvaruhandelns logistikautomation – Intervju med Are Bakken och Tom Puntervoll-Pedersen
  • Beprövade råd för ett framgångsrikt automationsprojekt, av Viktor Brandon Leek
  • Planera med vetenskap och fakta i stället för magkänsla – Intervju med Erik Sandberg
  • Nästa generationens AGVer revolutionerar logistikautomationen, intervju med Gregor Schubert-Lebernegg och Peter Henriksson
  • Storsatsning på ”fulfilment factories”, intervju med DSVs Ronald Poort
  • Nära aktörssamverkan för hållbar logistik, vad innebär det i praktiken?, av Maria Björklund, Niklas Simm och Uni Sallnäs
  • Standardiserade KPIer för elektriska och klimatsmarta godstransporter, av Linn Bengtsson, Sara Gimbro Nielsen och Henrik Gillström.

Element Logic satsar på AMR:s – ingår partnerskap med Addverb Technologies

Element Logic ger sig in i den snabbväxande marknaden för Autonoma Mobila Robotar, AMRs, genom ett partnerskap med indiska Addverb Technologies. Med ökad osäkerhet, behov av flexibilitet och färre nyproducerade lager ökar AMR-marknaden snabbt. Element Logic kommer att integrera Addverbs lösningar för AMR:s (autonoma mobila robotar) i sin befintliga portfölj, tillsammans med en mjukvaruplattform för fleet management.

Samarbetet med Addverb ska öppna nya möjligheter för Element Logic att erbjuda sina kunder flexibla lösningar för transport, konsoliderings- och sekvensbuffertar före och efter plockprocessen i en AutoStore.

– Efter en intensiv sökande efter en partner som kan stödja Element Logic i internationella projekt, har vi hittat en tekniskt väletablerad och pålitlig partner i Addverb. Detta är ett viktigt steg för att ge kunderna en ännu starkare konkurrensfördel genom att utöka portföljen för komplett lagerautomation. Vi är glada och ser fram emot att växa tillsammans med Addverb och de möjligheter partnerskapet kommer att ge, säger Håvard Hallås, Chief Commercial Officer i Element Logic.

2021 uppgick världsmarknaden för AMRs till 18 miljarder dollar enligt analysbolaget LogisticsIQ och enligt olika analysföretag väntas den heta AMR-marknaden växa med mellan 16-35 procent till och med 2030.

– Vi är glada över att ingå detta partnerskap med Element Logic och stolta över att arbeta tillsammans med en så prestigefylld aktör i branschen, känd över hela Europa och globalt. Vår förmåga att möta marknadens efterfrågan kommer att öka exponentiellt, vilket ger tillgång till en komplett lösning som kombinerar AutoStore-system och mobila robotar. Vi tror att den starka portföljen, innovationsexperten och djupet av resurser vi sammanför genom detta partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att skapa ännu mer värde för våra kunder, säger Pieter Feenstra, Addverbs CEO för EMEA.

Konjunkturnedgång i industrin – tjänstesektorn överraskande stark

Av senaste PMI-total (Inköpschefsindex) framgår att industrikonjunkturen är fortsatt på väg ner, efterfrågan sjunker och pristrycket avtar, även om det är fortsatt högt. Enligt det senaste indexet för oktober föll PMI-total till 46,8 från 48,9 i september. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade däremot från 55,1 till 56,9 i oktober. Sammantaget innebär detta att totalindex ökar från 53 till 54 i oktober och att näringslivet uppvisar tillväxt.

– Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen och det står alltmer klart att den svagare omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri vilket inte minst avspeglas i en minskad orderingång både från export- och hemmamarknaden, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Samtliga delindex föll i oktober jämfört med september där tre av fem index befinner utanför tillväxtzonen (50-nivån) för första gången på två år. Produktion, sysselsättning och leveranstider svarade för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total. Index för produktionsplanerna steg marginellt i oktober till 57,7 och är för femte månaden i rad under dess historiska genomsnitt (63,9). Det innebär att företagen blivit allt mindre optimistiska om att öka produktionen det närmaste halvåret.

– Pristrycket från leverantörsledet har dämpats under hösten men är fortfarande betydligt högre än normalt. I oktober noterades index för rå- och insatsvarupriser till 69,0 från 71,2, vilket är långt högre än indexets historiska genomsnitt (58,4). Det minskade efterfrågetrycket i industrin talar dock för ett lägre pristryck från leverantörsledet även om en svag krona och höga energipriser delvis kan motverka detta, säger Jörgen Kennemar. 

Tjänstesektorn går starkt

 Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades i oktober till 56,9 från 55,1 i september.

– Det är en överraskande stark siffra inte minst över sysselsättningen men trenden i tjänstekonjunkturen är nedåtriktad och risken har snarare ökat för att vi kommer att se en svagare utveckling längre fram i och med nedgången i industrin och hushållens krympande köpkraft. 

Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i oktober. Indexet för sysselsättning noterades till 61,8 och svarade för det största bidraget till ökningen i totalindexet (0,8 indexenheter) följt av orderingång, affärsvolym och leveranstider medan produktionsplanerna backade för fjärde månaden i rad till en ny årslägsta nivå (55,9). 

– Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 82,0 i oktober från 81,6 i september. Oktoberutfallet visar på ett fortsatt högt pristryck i tjänstesektorn och är långt över indexets historiska genomsnitt (57,9) med risk för fortsatt höga tjänstepriser de kommande månaderna, säger Kennemar. 

PMI-Composite noterades i oktober till 54,0 från 53,3 i september och drevs upp av tjänstesektorn medan industrin fortsatte att backa. Sammantaget innebär det att näringslivet fortsätter att uppvisa tillväxt om än i en allt långsammare takt jämfört tidigare i år.