Konjunkturnedgång i industrin – tjänstesektorn överraskande stark

Av senaste PMI-total (Inköpschefsindex) framgår att industrikonjunkturen är fortsatt på väg ner, efterfrågan sjunker och pristrycket avtar, även om det är fortsatt högt. Enligt det senaste indexet för oktober föll PMI-total till 46,8 från 48,9 i september. Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade däremot från 55,1 till 56,9 i oktober. Sammantaget innebär detta att totalindex ökar från 53 till 54 i oktober och att näringslivet uppvisar tillväxt.

– Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen och det står alltmer klart att den svagare omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri vilket inte minst avspeglas i en minskad orderingång både från export- och hemmamarknaden, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Samtliga delindex föll i oktober jämfört med september där tre av fem index befinner utanför tillväxtzonen (50-nivån) för första gången på två år. Produktion, sysselsättning och leveranstider svarade för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total. Index för produktionsplanerna steg marginellt i oktober till 57,7 och är för femte månaden i rad under dess historiska genomsnitt (63,9). Det innebär att företagen blivit allt mindre optimistiska om att öka produktionen det närmaste halvåret.

– Pristrycket från leverantörsledet har dämpats under hösten men är fortfarande betydligt högre än normalt. I oktober noterades index för rå- och insatsvarupriser till 69,0 från 71,2, vilket är långt högre än indexets historiska genomsnitt (58,4). Det minskade efterfrågetrycket i industrin talar dock för ett lägre pristryck från leverantörsledet även om en svag krona och höga energipriser delvis kan motverka detta, säger Jörgen Kennemar. 

Tjänstesektorn går starkt

 Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades i oktober till 56,9 från 55,1 i september.

– Det är en överraskande stark siffra inte minst över sysselsättningen men trenden i tjänstekonjunkturen är nedåtriktad och risken har snarare ökat för att vi kommer att se en svagare utveckling längre fram i och med nedgången i industrin och hushållens krympande köpkraft. 

Samtliga delindex i PMI-tjänster steg i oktober. Indexet för sysselsättning noterades till 61,8 och svarade för det största bidraget till ökningen i totalindexet (0,8 indexenheter) följt av orderingång, affärsvolym och leveranstider medan produktionsplanerna backade för fjärde månaden i rad till en ny årslägsta nivå (55,9). 

– Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 82,0 i oktober från 81,6 i september. Oktoberutfallet visar på ett fortsatt högt pristryck i tjänstesektorn och är långt över indexets historiska genomsnitt (57,9) med risk för fortsatt höga tjänstepriser de kommande månaderna, säger Kennemar. 

PMI-Composite noterades i oktober till 54,0 från 53,3 i september och drevs upp av tjänstesektorn medan industrin fortsatte att backa. Sammantaget innebär det att näringslivet fortsätter att uppvisa tillväxt om än i en allt långsammare takt jämfört tidigare i år. 

Fler nyheter

Malin Jennerholm blir Svenska Retursystems nya vd

Den 16 januari tar Malin Jennerholm över som vd på Svenska Retursystem efter Anna Elgh som lämnar uppdraget efter nio år. Malin Jennerholm har lång erfarenhet från ledande positioner inom livsmedelsbranschen och ska i sin nya roll fortsätta att utveckla branschens gemensamma cirkulära system för hållbara varuflöden.

Läs mer »

Scania fortsätter att investera i logtech-bolag – lanserar ny riskkapitalfond

Efter framgångarna med sin första riskkapitalfond, Scania Growth Capital I, lanserar Scania nu Scania Growth Capital II. Den nya fonden kommer också att förvaltas av East Hill Equity och bestå av 2 miljarder kronor i kapital. Scania Growth Capital II kommer att fortsätta att investera i de mest attraktiva företagen och entreprenörerna inom teknikområden B2B, särskilt inom områden som mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, självkörande fordon, elektrifiering, smarta fabriker och hållbarhet.

Läs mer »

Maersk och IBM skrotar blockchainsatsningen TradeLens

Maersk och IBM har beslutat att dra tillbaka och avsluta sin gemensamma blockchain-plattform TradeLens. Plattformen började utvecklas 2018 av IBM och GTD Solution, en division av Maersk, som en blockchain-lösning för frakter, utformad för att främja en mer effektiv och säker global handel.

Läs mer »