HKScan accelererar sin digitalisering med PipeChain Multi-Enterprise Retail Network

HKScan har ingått ett avtal med PipeChain Group avseende migrering av sin EDI-kommunikation till PipeChains molnbaserade plattform; Multi-Enterprise Retail Network. Migreringen av EDI-kommunikationen har gjorts på enbart 3 månader och i en första fas omfattas den svenska dagligvaruhandeln, med företag som ICA, Axfood, Coop och Bergendahls, plus ett antal stora grossister som HK Scan levererar till. 

På den nya plattformen blir HKScan en del av ett omfattande nätverk av dagligvaruföretag och andra detaljister, vilket skapar förutsättningar för en snabb fortsatt digitalisering. Order-till-faktura processen kommer att digitaliseras och vara fullt automatiserad. Dessutom kommer ytterligare processer att digitaliseras, exempelvis flödeskontroll.

– Att kunna migrera vår EDI set-up på bara tre månader och därefter fortsätta att digitalisera med full kraft skapar stort värde för oss, säger Erik Berglund, IT-direktör på HKScan Sweden AB. 

Med PipeChain Multi-Enterprise Retail Network kan HKScan enklare digitalt integrera sina affärskritiska processer med sina affärspartners, vilket både stärker affärsrelationerna och driver en ökad försäljning. Så småningom kommer även positiva resultat synas i form av minskad administration och kortare ledtider i informationsutbytet, vilket resulterar i högre marginaler, bättre service och en högre grad av automation i order-till-leverans-processen. 

HKScan är en finsk börsnoterad koncern som omsätter 1,8 miljarder Euro (2020). Koncernen har ca 7 000 anställda och hemmamarknaderna är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum.H KScans varumärken är HK, Kariniemen, Via, Scan, Pärsons, Rakvere, Tallegg och Rose. Scan är ett svenskt varumärke inom kött och chark som ägs av HKScan Sweden AB, som sedan 2007 ägs av den finska HKScankoncernen.

Fler nyheter

Största Geopolitiska riskerna 2021

Efter pandemiåret 2020 var alla överens om att Covid 19 var en katalysator för ett ökat fokus på risk och ”resiliens”, det vill säga motståndskraft, som kommer påverka supply chains och världshandel under lång tid. Världens största kapitalförvaltare, Blackrock Investment, har listat de tio mest sannolika geopolitiska riskerna 2021.

Läs mer »

AutoStore levererar sitt sexhundrade system

Omåttligt populära AutoStore nådde en milstolpe i och med DSV Solutions beställning av ett antal AutoStore-anläggningar till sin 3PL-verksamhet i nio länder. I och med affären levereras den sexhundrade robotanläggningen från norska AutoStore.

Läs mer »

Svenskt Näringsliv: “Svenska företag riskminimerar i den globala försörjningskedjan”

Av en ny enkät som genomförts av Svenskt Näringsliv framgår att svenska företag håller fast vid sina globala försörjningskedjor trots de negativa erfarenheterna under pandemin. Däremot uppger 80 % av de medverkande företagen att de ökar sina lager, 53 % att de skaffar sig fler alternativa leverantörer och 20 % att de avser att köpa från fler länder. Allt för att framöver minska risken för störningar i sina globala försörjningskedjor.

Läs mer »