HKScan accelererar sin digitalisering med PipeChain Multi-Enterprise Retail Network

HKScan har ingått ett avtal med PipeChain Group avseende migrering av sin EDI-kommunikation till PipeChains molnbaserade plattform; Multi-Enterprise Retail Network. Migreringen av EDI-kommunikationen har gjorts på enbart 3 månader och i en första fas omfattas den svenska dagligvaruhandeln, med företag som ICA, Axfood, Coop och Bergendahls, plus ett antal stora grossister som HK Scan levererar till. 

På den nya plattformen blir HKScan en del av ett omfattande nätverk av dagligvaruföretag och andra detaljister, vilket skapar förutsättningar för en snabb fortsatt digitalisering. Order-till-faktura processen kommer att digitaliseras och vara fullt automatiserad. Dessutom kommer ytterligare processer att digitaliseras, exempelvis flödeskontroll.

– Att kunna migrera vår EDI set-up på bara tre månader och därefter fortsätta att digitalisera med full kraft skapar stort värde för oss, säger Erik Berglund, IT-direktör på HKScan Sweden AB. 

Med PipeChain Multi-Enterprise Retail Network kan HKScan enklare digitalt integrera sina affärskritiska processer med sina affärspartners, vilket både stärker affärsrelationerna och driver en ökad försäljning. Så småningom kommer även positiva resultat synas i form av minskad administration och kortare ledtider i informationsutbytet, vilket resulterar i högre marginaler, bättre service och en högre grad av automation i order-till-leverans-processen. 

HKScan är en finsk börsnoterad koncern som omsätter 1,8 miljarder Euro (2020). Koncernen har ca 7 000 anställda och hemmamarknaderna är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum.H KScans varumärken är HK, Kariniemen, Via, Scan, Pärsons, Rakvere, Tallegg och Rose. Scan är ett svenskt varumärke inom kött och chark som ägs av HKScan Sweden AB, som sedan 2007 ägs av den finska HKScankoncernen.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »