HKScan accelererar sin digitalisering med PipeChain Multi-Enterprise Retail Network

HKScan har ingått ett avtal med PipeChain Group avseende migrering av sin EDI-kommunikation till PipeChains molnbaserade plattform; Multi-Enterprise Retail Network. Migreringen av EDI-kommunikationen har gjorts på enbart 3 månader och i en första fas omfattas den svenska dagligvaruhandeln, med företag som ICA, Axfood, Coop och Bergendahls, plus ett antal stora grossister som HK Scan levererar till. 

På den nya plattformen blir HKScan en del av ett omfattande nätverk av dagligvaruföretag och andra detaljister, vilket skapar förutsättningar för en snabb fortsatt digitalisering. Order-till-faktura processen kommer att digitaliseras och vara fullt automatiserad. Dessutom kommer ytterligare processer att digitaliseras, exempelvis flödeskontroll.

– Att kunna migrera vår EDI set-up på bara tre månader och därefter fortsätta att digitalisera med full kraft skapar stort värde för oss, säger Erik Berglund, IT-direktör på HKScan Sweden AB. 

Med PipeChain Multi-Enterprise Retail Network kan HKScan enklare digitalt integrera sina affärskritiska processer med sina affärspartners, vilket både stärker affärsrelationerna och driver en ökad försäljning. Så småningom kommer även positiva resultat synas i form av minskad administration och kortare ledtider i informationsutbytet, vilket resulterar i högre marginaler, bättre service och en högre grad av automation i order-till-leverans-processen. 

HKScan är en finsk börsnoterad koncern som omsätter 1,8 miljarder Euro (2020). Koncernen har ca 7 000 anställda och hemmamarknaderna är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum.H KScans varumärken är HK, Kariniemen, Via, Scan, Pärsons, Rakvere, Tallegg och Rose. Scan är ett svenskt varumärke inom kött och chark som ägs av HKScan Sweden AB, som sedan 2007 ägs av den finska HKScankoncernen.

Fler nyheter