54 % av företagen satsar på automatisering för att motverka arbetskraftsbrist

Descartes Systems Group har släppt sin andra studie om den rådande bristen på tillgänglig arbetskraft; ”What Are Companies Doing to Survive the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?”. Studien visar att 54 procent av europeiska och Nordamerikanska företag fokuserar på att automatisera icke värdeskapande och repetitiva arbetsuppgifter för att möta bristen på arbetskraft inom supply chain och logistik.

Resultaten i studien bekräftar att många arbetsuppgifter inom supply chain och logistik är rutinmässiga och kräver manuella insatser. Optimering av leveransrutter (54%) och spårning av försändelser i realtid (53%) är de mest vanligt förekommande tekniklösningarna som används för att förbättra produktiviteten.

– Problemet med brist på kvalificerad personal är utbrett och studien bekräftar att de flesta organisationer med verksamhet inom supply chain och logistik har gjort förändringar för drift, teknik, rekrytering och bibehållande av personal för att övervinna problemet. Baserat på resultaten av studien anser vi att arbetsgivare bör fortsätta att investera och utvecklas för att få ut mesta möjliga av sina befintliga resurser och fokusera på mer än pengar för att anställa och behålla en kompetent personalstyrka, säger Chris Jones, EVP, Industry på Descartes.

Studiens visar också att de strategier, och de tekniska verktyg som företagen använder för att hantera bristen på arbetskraft varierar beroende på ekonomiska resultat, tillväxt, ledningens uppfattning om hur viktig logistik är samt hur framgångsrikt företaget jobbar för att behålla sina medarbetare.


Descartes och SAPIO Research intervjuade 1 000 beslutsfattare inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik i slutet av 2023. Målet var att förstå vad organisationer inom supply chain och logistik gör för att förbättra produktiviteten hos sina medarbetare, hitta nya och behålla den befintliga personalen men även hitta alternativ för att minska utmaningarna med kvalificerade medarbetare idag och i framtiden. De tillfrågade var baserade i Sverige, Norge och Danmark samt ytterligare sex europeiska länder, Kanada och USA och hade positioner på chefsnivå i sina respektive organisationer.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »