Störningarna i leveranskedjorna driver investeringar i logistikteknik

Störningarna i de globala leveranskedjorna driver på investeringarna i tekniklösningar enligt rapporten 2022 MHI Annual Industry Report, ”Evolution to Revolution: Building the Supply Chains of Tomorrow”, från MHI i samarbete med Deloitte. 87 procent av respondenterna i studien uppger att pandemin har ökat den strategiska betydelsen av supply chain och 64 procent ökar sina teknikinvesteringar.

– Supply chain-ledare har aldrig varit i ett bättre läge för att driva effektiva och uthålliga förändringar, säger John Paxton, VD för MHI (Material Handling Industry) och betonar att följdverkningarna av pandemin äntligen har satt strålkastarljuset på försörjningskedjan i styrelserum över hela världen.

Nästan 80 procent av de tillfrågade supply chain-ledarna i studien säger att deras digitala transformation har accelererat på grund av pandemin. Som en konsekvens förväntas investeringar i innovativa tekniker öka dramatiskt under de kommande två åren. Rapporten är den nionde i raden av årliga branschrapporter publicerade av MHI och Deloitte, som ger uppdateringar om de innovativa teknologier som har störst potential att förändra försörjningskedjorna, inklusive bedömningar av hur pass snabbt de antas komma att införas och vilka hinder som finns för användning av teknikerna. ”Disruption” toppar listan över utmaningar i försörjningskedjan, tätt följt av brist på kvalificerad kompetens. Under de senaste nio åren har den främsta utmaningen i leveranskedjan varit att anställa och behålla kvalificerad personal. Men i årets undersökning angavs störningar och brister i försörjningskedjan som den främsta utmaningen, sannolikt på grund av effekterna av den globala pandemin och bristen på kritiska komponenter och transportkapacitet. Denna brist sporrar företag att investera i teknik som inte bara förbättrar flexibiliteten och effektiviteten i leveranskedjan utan också minskar behovet av repetitivt, manuellt arbete. Här handlar det om investeringar som skapar en avancerad teknikmiljö som både kräver och attraherar en mer kvalificerad arbetskraft. Enligt MHI och Deloitte attraherar teknikinvesteringarna i supply chain inte bara en mer välutbildad arbetskraft, de bidrar även till att utveckla en mer kompetent arbetskraft med förmåga att anpassa sig till nya tekniker och till ett föränderligt marknadslandskap. Av rapporten framgår även att företagsledare har den teoretisk förståelsen för att deras försörjningskedjor kan dra stor nytta av att investera i teknisk innovation, men de potentiella vinsterna ställs ofta mot kortsiktiga vinstmål och en oro över oförutsedda kostnader och att den dagliga verksamheten ska påverkas negativt. För första gången sedan starten av MHI:s årliga industrirapport citerades ”brist på ett tydligt business case för att motivera investeringen” som det främsta hindret för införande av alla 11 teknologier som behandlas i rapporten. De 11 tekniker som behandlas i rapporten är:

 • Artificial Intelligence
 • Predictive analytics
 • Inventory and network optimization
 • Robotics and automation
 • Wearable and mobile technology
 • Driverless vehicles and drones
 • 3D printing
 • Internet of Things
 • Cloud computing and storage
 • Sensors and automatic identification
 • Blockchain


Fler nyheter

PipeChain förvärvar Tyringe

PipeChain uppger i ett pressmeddelande att bolaget förvärvar det svenska mjukvaruföretaget Tyringekonsult, som utvecklar molnbaserade lösningar för digitaliserad tullhantering, transportbokning och leveransplan/order-till-faktura-process.

Läs mer »

Snabbväxaren IMI förvärvar Agrippa Solutions

IMI (Industri-Matematik International AB), har utökat sitt erbjudande genom förvärvet av Agrippa Solutions. Agrippa erbjuder mobila lösningar inom avvikelsehantering och kontinuerligt förbättringsarbete för logistikintensiva bolag. Med en kombinerad expertis inom supply chain management är ambitionen att skapa mervärde för befintliga såväl som nya kunder.

Läs mer »