Shash Anand, produktstrategichef på SOTI.

“68 procent av transport- och logistikbolagen har föråldrad teknik”

Hälften av alla transport- och logistikföretag instämmer i att deras organisation har föråldrad teknik och mer än en tredjedel anser att detta hindrar dem att skala upp tillräckligt under covid-19-pandemin. Det framkommer i en ny rapport från mobilitets- och IoT-företaget SOTI. Undersökningen har genomförts av Arlington Research på uppdrag av SOTI.

Transport- och logistikföretag förlorar kunder och missar möjligheter att expandera sin verksamhet på grund av föråldrad teknik i leveransens sista steg, enligt en ny global rapport från mobilitets- och IoT-företaget SOTI – The Last Mile Sprint: State of Mobility in Transportation and Logistics – som har tittat på de tekniska utmaningar som dagens transport- och logistikföretag ställs inför. Trots att transport- och logistikbranschen har en extra stor efterfrågan just nu med de strikta rekommendationerna för fysisk distansering svarar 49 procent av de medverkande transport-och logistikföretag globalt, och 68 procent av de svenska transport- och logistikföretagen, att deras organisation har föråldrad teknik. Globalt är siffran högst bland stora företag, med 5000–10 000 anställda globalt, med 56 procent. Rapporten som tagits fram på uppdrag av SOTI, baserar sig på intervjuer med 450 IT-beslutsfattare inom transport- och logistikindustrin i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Australien. Rapporten syftar till att mäta bolagens åsikter och förstå de trender och lösningar som driver dem.

Föråldrad teknik innebär förlorade kunder
Hälften, 50 procent, av alla högre beslutsfattare inom transport och logistik globalt, och 53 procent i Sverige, vars organisationer använder föråldrad teknik, tror att de kommer att förlora, eller har redan förlorat, kunder på grund av det. Nästan en tredjedel, 30 procent, av dem ser användandet av föråldrad teknik som en direkt orsak till att de hamnar på efterkälken mot sina konkurrenter. Den föråldrade tekniken påverkar också företagens förmåga att expandera eller hantera utmaningar i det rådande klimatet. Mer än en tredjedel, 37 procent, av de företag globalt som har föråldrad teknik, och 47 procent av de svenska, säger att den föråldrade tekniken har hindrat dem från att skala upp tillräckligt under covid-19-krisen, medan 36 procent av alla företag globalt, och 44 procent av de svenska, instämmer i att deras organisation skulle gynnas av att ha förbättrat realtidsstöd i kristider för mobila enheter.

– Covid-19-pandemin har intensifierat den snabba förändring vi ser från fysisk handel till e-handel, och det har aldrig stått mer på spel. När konsumenter alltmer vänder sig till online-återförsäljare för sina inköpsbehov är snabb frakt inte längre en lyx – det är en förväntan.Transport- och logistikföretag ligger efter med föråldrad teknik, särskilt i leveransens slutskede, och det resulterar i förlorade kunder och missade möjligheter, säger Shash Anand, produktstrategichef på SOTI.

Arlington Research, en oberoende marknadsundersökningsbyrå, genomförde 450 intervjuer online bland IT-chefer, IT-direktörer och företagsledningar i transport- och logistikbranschen i sex länder (Kanada, USA Storbritannien, Tyskland, Sverige och Australien). Alla respondenter arbetar i företag med globalt 50 eller fler medarbetare.

Fler nyheter

Outnorth automatiserar med AutoStore

När outdoorföretaget Outnorth flyttar sitt lager från Växjö till Göteborg automatiseras samtidigt lagret med en AutoStore-lösning från Element Logic. Målet är att förbättra effektiviteten i leveransen till kunderna.

Läs mer »

PostNord Logistics Award 2021 – nominera senast den 14 februari

På grund av pandemins framfart ställdes evenemanget PostNord Logistics Award in 2020. Nu är det åter dags att dela ut Sveriges största logistikpris. Den 13 april koras Sveriges mest innovativa logistiklösning i samband med ett livesänt digitalt evenemang – nomineringar kan göras fram till den 14 februari.

Läs mer »