Aditro Logistics startar utvecklingshub

3PL-bolaget Aditro Logistics bygger upp en utvecklingshub – Logtech Hub – för att ta fram de mest innovativa och ledande tech-lösningarna inom logistik. Bolaget säger i ett pressmeddelande att syftet är att ytterligare automatisera verksamheten och att ta fram smartare lösningar och att ägaren – finska Posti-koncernen – ger bolaget stora förutsättningar att öka sin tillväxt och fortsätta implementera ny teknik i verksamheten. Mot den bakgrunden har man nu tagit initiativet till att starta en Logtech Hub, vilket är en egen avdelning vars syfte är att skapa ledande, innovativa tech-drivna lösningar.

– Logistik är idag en central fråga för nästan alla bolag. Kundmöte och kundupplevelse byggs idag till stor del av logistiken och fortsatt är såklart kostnadseffektivitet en viktig fråga. För att förstärka logistiken som en konkurrensfördel för våra kunder startar vi nu Logtech-hub, säger Johannes Gussander, VD Aditro Logistics. 

– Logtech-hubens uppdrag är att addera innovativa och banbrytande technologier i logistikkedjan för att våra kunder ska överträffa sina kunders förväntan”, fortsätter Gussander. 

Just nu pågår en rekrytering av en Chief Digital Officer som ska leda arbetet framöver med stor frihet att forma arbetet med att ”ta fram morgondagens lösningar för logistikens och Retail-branschens utmaningar”. 

Aditro Logistics är, med över 225 000 kvadratmeter i egna logistikcenters, ett av de större 3PL-bolagen i Norden. Företaget erbjuder logistiktjänster till ledande företag inom retail, e-com och FMCG. Bolaget ingår sedan 2020 i Posti Group. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »