Aditro Logistics startar utvecklingshub

3PL-bolaget Aditro Logistics bygger upp en utvecklingshub – Logtech Hub – för att ta fram de mest innovativa och ledande tech-lösningarna inom logistik. Bolaget säger i ett pressmeddelande att syftet är att ytterligare automatisera verksamheten och att ta fram smartare lösningar och att ägaren – finska Posti-koncernen – ger bolaget stora förutsättningar att öka sin tillväxt och fortsätta implementera ny teknik i verksamheten. Mot den bakgrunden har man nu tagit initiativet till att starta en Logtech Hub, vilket är en egen avdelning vars syfte är att skapa ledande, innovativa tech-drivna lösningar.

– Logistik är idag en central fråga för nästan alla bolag. Kundmöte och kundupplevelse byggs idag till stor del av logistiken och fortsatt är såklart kostnadseffektivitet en viktig fråga. För att förstärka logistiken som en konkurrensfördel för våra kunder startar vi nu Logtech-hub, säger Johannes Gussander, VD Aditro Logistics. 

– Logtech-hubens uppdrag är att addera innovativa och banbrytande technologier i logistikkedjan för att våra kunder ska överträffa sina kunders förväntan”, fortsätter Gussander. 

Just nu pågår en rekrytering av en Chief Digital Officer som ska leda arbetet framöver med stor frihet att forma arbetet med att “ta fram morgondagens lösningar för logistikens och Retail-branschens utmaningar”. 

Aditro Logistics är, med över 225 000 kvadratmeter i egna logistikcenters, ett av de större 3PL-bolagen i Norden. Företaget erbjuder logistiktjänster till ledande företag inom retail, e-com och FMCG. Bolaget ingår sedan 2020 i Posti Group. 

Fler nyheter

”Vi ska vara den digitala ledaren i branschen”

I januari 2020 tillträdde Lars Gezelius befattningen som Chief Digital Officer på anrika Ahlsell. Bolaget startade redan 1877 och är idag Nordens största leverantör av produkter och relaterade tjänster inom bland annat vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, och en hel del annat. Företaget är sedan decennier omtalat för sin effektiva logistik ­– en logistik som handlar allt mer om att hantera en växande e-handel och utveckla digitala och automatiserade lösningar.

Läs mer »