Claes Seldeby, CEO Ahlsell Group

Ahlsell ingår ett nytt flerårigt avtal med Industri-Matematik International (IMI)

Ahlsell, en marknadsledande distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, har utökat samarbetet och tecknat ett 5-årigt strategiskt avtal med Industri-Matematik International (IMI) avseende leverans av tjänster kopplade till IMI:s orderhanteringssystem, IMI AOM, som Ahlsell använt framgångsrikt under många år.

Ahlsell som är marknadsledande i Norden, finns representerade i flertalet länder och har installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor som kunder. Avtalet omfattar ett konsult- och underhållsabonnemang för att möjliggöra ett mer agilt arbetssätt och ge rätt förutsättningar för en fortsatt framgångsrik leverans från IMI.

– För att fortsätta vår resa mot starkare marknadsposition och lönsam tillväxt behöver vi en robust och flexibel IT-plattform för kommunikation och samspel med våra kunder, leverantörer och partners. Vi är övertygade om att IMI som redan har hjälpt oss under många år, även kommer hjälpa oss att möta vår organisations framtida behov, säger Claes Seldeby CEO Ahlsell Group.

Det förnyade och utökade förtroendet vi har fått från Ahlsell betyder mycket för IMI och skapar rätt förutsättningar för att vi och Ahlsell ska bli ett ännu starkare team tillsammans. Vi ser det nya fleråriga avtalet som ett kvitto på att vårt konsekventa arbete för hög tillförlitlighet och anpassningsbarhet i IMI-systemen i kombination med vår kundorienterade och flexibla organisation verkligen uppskattas av en marknadsledande aktör som Ahlsell med en komplex och expansiv verksamhet. Jag är tacksam och stolt över våra kompetenta och engagerade medarbetare som säkerställer att vi uppfyller Ahlsells nuvarande och framtida behov och att partnerskapet med Ahlsell fördjupas ytterligare, säger Niklas Rönnbäck vd IMI.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »