“AI-bolag” saknar ofta artificiell intelligens

Att AI är ett glödhett område för investerare är ingen nyhet. Tillämpningar i supply chain är ett stort område där AI-kompetens och AI-bolag på kort tid har blivit högvilt. Men enligt en undersökning av MMC Ventures saknar 40 % av de så kallade “AI-bolagen” Artificiell Intelligens i sina system.

Undersökningen baseras på en genomgång och intervjuer med 2 830 AI-start-ups i Europa. Däremot planerar en stor andel av de undersökta bolagen att utveckla programvaror för Maskininlärning, ML. Financial Times konstaterar att de bolag som använder beteckningen AI på sin verksamhet har det lättare att attrahera riskvilligt kapital och värderas högre. I genomsnitt erhöll de bolag som betecknas som “AI-bolag” 15 % mer finansiering än de som enbart kallar sig för mjukvarubolag.

Fler nyheter

“AI-bolag” saknar ofta artificiell intelligens

Att AI är ett glödhett område för investerare är ingen nyhet. Tillämpningar i supply chain är ett stort område där AI-kompetens och AI-bolag på kort tid har blivit högvilt. Men enligt en undersökning av MMC Ventures saknar 40 % av de så kallade “AI-bolagen” Artificiell Intelligens i sina system.

Läs mer »

Din personliga leveransrobot

Amazons har sökt patent på en liten leveransrobot som permanent befinner sig hos mottagaren och är dedikerad för leveranser till en viss fastighet/bostad.

Läs mer »