AI för framtidslogistik hos PostNord

PostNord Sverige hanterar i genomsnitt en halv miljon paket dagligen i sina paketterminaler runt om i landet. På vissa av dessa terminaler testas och utvecklas nu AI-lösningar för smartare paketsortering och optimerad lastning. Målet är att effektivisera hela logistikkedjan, minska kostnader och koldioxidutsläpp samt underlätta för medarbetarna. 

Bland annat testas en kamerabaserad AI-lösning som automatiskt mäter fyllnadsgraden i varje fordon. Kameran scannar av lastytan för samtliga transportfordon på terminalerna och skapar en översikt som används för en smartare datainsamling av effektiviteten i packning av fordonen. Denna lösning innebär att man ersätter den tidigare manuella datainsamlingen mot en helt automatiserad process, vilket ska spara arbete för medarbetare och säkra korrekta data. Genom att optimera transporterna minskar antalet onödiga körningar, vilket i sin tur bidrar till att reducera CO2-utsläppen.

– Vi utnyttjar den senaste AI-teknologin för att  maximera utrymmet i våra fordon. Det är som att spela Tetris, men i verkligheten. Genom att snabbt och automatiskt ge våra medarbetare information om hur mycket vi lastar, kan vi minska utrymmesförlusterna och öka effektiviteten i varje transportfordon. Tidigare var registreringen helt manuell, men är nu automatiserad, vilket innebär att vi kan minska kostnader och klimatavtryck samtidigt som vi underlättar för våra medarbetare och ledning i terminalerna. Det är fantastiskt att se hur denna teknologi fungerar och bidrar till att uppnå våra hållbarhetsmål, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

PostNord testar även en annan AI-baserad lösning i form av smarta glasögon med inbyggd AI och mikrofon för sina medarbetare i terminalerna. De smarta glasögonen kan skanna streckkoder på paket och ger omedelbar återkoppling om hur och var den skannade artikeln ska sorteras. Glasögonen ersätter traditionella handhållna verktyg som scannrar, vilket innebär att medarbetaren får tillgång till viktig information med båda händerna fria, vilket gör pakethantering mer effektiv och ergonomisk.

– Vi är övertygade om att vi måste våga vara framåtlutade med ny teknik för att möta framtidens utmaningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet för att underlätta för alla våra medarbetare. Dessutom strävar vi efter att vara en föregångare inom hållbar logistik och ser AI som en viktig del i att nå våra mål. De lösningar vi väljer att införa är noggrant utvalda för att möta de utmaningar som vår bransch står inför, både nu och i framtiden, säger Mathias Krümmel.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »