AI rankas högst I Digital Supply Chain Investment Survey

JDA Software och KPMG har för andra året i rad genomfört undersökningen Digital Supply Chain Investment Survey. Av undersökningen framgår att end-to-end visibilitet i försörjningskedjan i kombination med artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och kognitiv analys har högsta prioritet. 

Undersökningen visar att spårbarhet och visibilitet i försörjningskedjan fortsätter att vara det område där flest företagsledare väljer att investera i (77 %). För att uppnå visibilitet uppger 82 % av respondenterna att de planerar att implementera eller testa kognitiv analys under de närmaste 24 månaderna. 62 % uppger att de under de kommande 24 månaderna avser att implementera eller testa AI/ML för att uppnå önskad visibilitet. Av undersökningen framgår även att AI/MI är den teknologi som antas ha störst påverkan på verksamheten (80 %). De företagsledare som besvarade undersökningen anser att AI/ML kommer att få störst betydelse för lageroptimering (51%), prediktiv distribution (45%) samt optimering av distributionsnätverk (42%).

– Det finns en stor uppsida med att implementera teknik som artificiell intelligens och maskininlärning i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Företagsledare i Sverige, och i andra högteknologiska länder, börjar i allt större utsträckning snegla på en autonom försörjningskedja med prediktiv end-to-end visibilitet. Givet att teknologin och lösningar redan finns där är det hög tid att företagsledare på allvar investerar i nästa generations försörjningskedja och tar kontroll över sina flöden, säger Johan Reventberg, President, JDA Software, EMEA.

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »