Johan Reventberg, JDA Software

AI rankas högst I Digital Supply Chain Investment Survey

JDA Software och KPMG har för andra året i rad genomfört undersökningen Digital Supply Chain Investment Survey. Av undersökningen framgår att end-to-end visibilitet i försörjningskedjan i kombination med artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och kognitiv analys har högsta prioritet. 

Undersökningen visar att spårbarhet och visibilitet i försörjningskedjan fortsätter att vara det område där flest företagsledare väljer att investera i (77 %). För att uppnå visibilitet uppger 82 % av respondenterna att de planerar att implementera eller testa kognitiv analys under de närmaste 24 månaderna. 62 % uppger att de under de kommande 24 månaderna avser att implementera eller testa AI/ML för att uppnå önskad visibilitet. Av undersökningen framgår även att AI/MI är den teknologi som antas ha störst påverkan på verksamheten (80 %). De företagsledare som besvarade undersökningen anser att AI/ML kommer att få störst betydelse för lageroptimering (51%), prediktiv distribution (45%) samt optimering av distributionsnätverk (42%).

– Det finns en stor uppsida med att implementera teknik som artificiell intelligens och maskininlärning i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Företagsledare i Sverige, och i andra högteknologiska länder, börjar i allt större utsträckning snegla på en autonom försörjningskedja med prediktiv end-to-end visibilitet. Givet att teknologin och lösningar redan finns där är det hög tid att företagsledare på allvar investerar i nästa generations försörjningskedja och tar kontroll över sina flöden, säger Johan Reventberg, President, JDA Software, EMEA.

Fler nyheter

Därför dumpar FedEx Amazon

Den växande e-handeln är en potentiell guldkalv för hela logistik- och transportbranschen, men FedEx uppsägning av sina avtal med Amazon sätter fingret på en allt mer pressad lönsamheten. Med konsumenter och kunder som ställer högre krav på snabbhet, flexibilitet och fria leveranser eller i varje fall billiga, så blir ekvationen allt svårare att få ihop.

Läs mer »

Weland och BITO ingår samarbete

Weland Solutions och BITO Lagersystem har inlett ett samarbete i Sverige, Finland och Polen. Syftet med samarbetet är att utnyttja de synergier som finns i de båda bolagens verksamheter inklusive i kundbasen. Ambitionen är att framöver samverka på samtliga gemensamma marknader. BITO är ett internationellt verksamt bolag som erbjuder lösningar för lagerinredning och plockning. Weland

Läs mer »