AI-verktyg för minimerad miljöpåverkan och optimerad placering av leveransboxar

iBoxen har tillsammans med Schenker och Linköpings Universitet inlett en fördjupad förstudie; AI Enhanced Mobility med målet att utveckla ett avancerat AI-verktyg för att optimera placeringen av leveransboxar i svenska städer.

– Målet med projektet är att skapa en smidigare och mer hållbar upplevelse för både konsumenter och transportörer genom att optimera placeringen av leveransboxar på ett sätt som gynnar alla parter, säger Johan Edstav, chef för samhällskontakter och hållbarhet på iBoxen.

AI-verktyget är ett CLOSER-projekt finansierat av Vinnova och Drive Sweden. CLOSERs uppdrag är att vara en nationell kunskapsnod, projektinitierare och plattform för samverkan och demonstrationsprojekt för ökad transporteffektivitet. Målet är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. Syftet med den fördjupade förstudien är att undersöka hur AI kan utnyttjas för att förändra hur leveransboxar positioneras i relation till befintliga ombud (som matvarubutiker och tobakshandlare), där konsumenter regelbundet hämtar sina e-handlade varor, och i förhållande till hur människor förflyttar sig i samhällen.

I den inledande förstudien undersökte teamet potentialen för att utveckla ett AI-verktyg av detta slag, vilket visade sig möjligt. I den fördjupade studien fördjupas analysen av tillgänglig data och en utvärdering görs av vilka parametrar som påverkar den bästa placeringen av leveransboxar. Johan Edstav poängterar att projektet har en bred samhällsnytta. Den förväntade effekten av ett optimerat leveranssystem är inte bara att konsumenterna får en smidigare upplevelse när de hämtar sina paket, utan även att det kan minska den totala miljöpåverkan.

– Genom att uppmuntra fler att använda leveransboxar i stället för egen bil och genom att optimera logistikkedjan kan projektet ha långtgående positiva effekter för samhället och miljön, säger Johan Edstav och fortsätter:

– E-handeln har ett lite oförtjänt dåligt rykte om att ha stor miljöpåverkan. Och det är för att folk inte ser helheten. Om du sätter dig i en bil och kör till köpcentret för att köpa jackan är det en extra transport, och jackan har även transporterats till butiken. En optimerad e-handel kommer innebära färre transporter.

Verktyget kommer att användas när man placerar ut nya boxar eller omlokaliserar för att säkerställa optimala positioner och transportflöden i förhållande till paktombud. Målet är att slutföra den djupgående analysen följt av en ansökan om medel för att utveckla själva AI-verktyget. Ett verktyg skulle fungera som ett starkt argument i dialogen med kommuner och fastighetsägare. Genom att visa på de potentiella miljövinster och effektivitetsförbättringar som kan uppnås genom projektet hoppas initiativtagarna på att övertyga olika intressenter om fördelarna med nya, innovativa leveranssystem.

Fler nyheter

Optilogic och Langebæk i strategiskt samarbete

Langebaek och Optilogic etablerat ett strategiskt partnerskap med ambitionen att leverera ett ökat värde till nordiska kunder genom ett erbjuda en kombination av Optilogics teknologilösningar och Langebaeks expertis inom Supply Chain Design.

Läs mer »

Hälsokraft effektiviserar sitt lagerplock med över 400 procent

I juni 2023 flyttade hälsokostkedjan Hälsokraft till sitt nya logistikcenter i Tumba. För att fortsätta att serva kunderna effektivt och öka servicegraden investerade bolaget i en AutoStore-lösning från Element Logic. Hälsokraft startades 1993 och bedriver e-handel och butikshandel genom 60 handlarägda butiker över hela Sverige.

Läs mer »