All tulladministration papperslös senast 2025

Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.

Sverige är särskilt beroende av handel med andra länder. Under 2021 importerade Sverige varor och tjänster för 2 270 miljarder kronor och Sveriges totala varu- och tjänsteexport landade på 2 507 miljarder kronor. Nu inför EU en ny förordning som kräver att alla EU-länder utbyter uppgifter på samma sätt och fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025. I Sverige innebär detta att dagens tullhantering vid import behöver anpassas till den nya EU-lagstiftningen. Redan idag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt men i framtiden ska även kommunikation som är knuten till import ske digitalt. Denna utveckling inleddes i Sverige under 2019 och Tullverket kommer successivt införa ett antal nya IT-system under perioden 2020 till 2025. Det är därför viktigt att företag ser till att deras IT-system synkar med tullverkets system. 

– Genom att digitalisera tullhanteringen kan dataflödena ske obehindrat mellan företagen och Tullverket och mellan de många aktörerna i EU-ländernas varuhandel. Förändringarna påverkar inte bara tullmyndigheter utan även alla de svenska företag som importerar eller exporterar varor och för alla de logistikleverantörer som hanterar varor för sina kunders räkning, säger Ghassan Rassoul, nordisk Product Manager på mjukvaruföretaget Descartes, som bland annat utvecklar tullsystem. 

För att säkerställa kedjan av enhetlig och automatiserad hantering av tulldeklarationer med nära integration till företagets affärssystem och med tullmyndigheterna i respektive länder har Descartes utvecklat ett nytt system som bland annat underlättar omfattande varuflöden till och från distributionscenters runt om i världen. Tullverket har godkänt Descartes tullösning för det nya importsystemet TESS, vilket är en del av de förändringar som kommer inom ramen för UCC (Union Customs Code), berättar Ghassan Rassoul.

Fler nyheter