AMAZON BLIR DELÄGARE I CARGOJET

Amazon fortsätter att ackvirera allt större logistikresurser inom alla områden från first-, till middle- och last-mile. Den senaste satsningen är ett strategiskt avtal med kanadensiska fraktbolaget Cargojet. Företagen har sedan tidigare ett samarbete som nu fördjupas samtidigt som Amazon får en 14,9-procentig minoritetspost i Cargojet i utbyte mot vissa garanterade framtida fraktintäkter. För Cargojet innebär avtalet att man får ett bättre resursutnyttjande genom de säkrade volymerna, vilket i sin tur skapar möjligheter för att bygga ut sitt fraktnätverk till fler destinationer och därmed leverera till 95 % av Kanadas 37 miljoner invånare.

Amazon använder Cargojet för att leverera paket mellan sina lager- och sorteringsanläggningar och till last-mile-transportörer som ansvarar för leveranserna till slutkund. Snabbhet och pålitlighet är en helt avgörande för hela e-handeln, och Amazon är den aktör som har satt standarden i branschen. Genom affären med Cargojet kan Amazon på sikt nå fler konsumenter och genom avtalet säkra upp välbehövlig fraktkapacitet under flera år framåt. Just fraktflyg är avgörande för att kunna leva upp till de snabba leveranstider som Amazons växande Prime tjänst baseras på. Sedan tidigare har Amazon 70 dedikerade fraktflygplan inom ramen för Amazon Air. I en kommentar säger Amazon vice President Global Transportation Adam Baker att han gläder sig åt att Amazon genom avtalet kommer att kunna erbjuda en ännu snabbare leveransservice i Kanada.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »