Amazon etablerar forskningscenter för autonoma leveransfordon i Cambridge

Amazon bygger upp ett kompetenscenter för autonoma leveranser i Cambridge, Storbritannien. Syftet med etableringen är att utöka sina forsknings- och utvecklingsinsatser kring leveransroboten och tjänsten Amazon Scout, ett helt elektriskt och autonomt fordon.

Fordonet är kompakt och tar sig fram längs trottoarer och gångstråk i promenadtakt. Inledningsvis kommer fordonen att leverera i samarbete med Amazons personal, men på längre sikt är ambitionen att leverera helt autonomt. Det nya kompetenscentret i Cambridge kommer arbeta i nära samverkan med personalen vid Amazons forskningslaboratorium i Seattle, och utveckla de kritiska mjukvaror som behövs för att Scout ska kunna navigera säkert i närheten av fotgängare, cyklister, husdjur och olika föremål som finns i omgivningen. För närvarande pågår pilottester med Amazon Scout i fyra amerikanska delstater. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »