Amazon etablerar forskningscenter för autonoma leveransfordon i Cambridge

Amazon bygger upp ett kompetenscenter för autonoma leveranser i Cambridge, Storbritannien. Syftet med etableringen är att utöka sina forsknings- och utvecklingsinsatser kring leveransroboten och tjänsten Amazon Scout, ett helt elektriskt och autonomt fordon.

Fordonet är kompakt och tar sig fram längs trottoarer och gångstråk i promenadtakt. Inledningsvis kommer fordonen att leverera i samarbete med Amazons personal, men på längre sikt är ambitionen att leverera helt autonomt. Det nya kompetenscentret i Cambridge kommer arbeta i nära samverkan med personalen vid Amazons forskningslaboratorium i Seattle, och utveckla de kritiska mjukvaror som behövs för att Scout ska kunna navigera säkert i närheten av fotgängare, cyklister, husdjur och olika föremål som finns i omgivningen. För närvarande pågår pilottester med Amazon Scout i fyra amerikanska delstater. 

Fler nyheter

Outnorth automatiserar med AutoStore

När outdoorföretaget Outnorth flyttar sitt lager från Växjö till Göteborg automatiseras samtidigt lagret med en AutoStore-lösning från Element Logic. Målet är att förbättra effektiviteten i leveransen till kunderna.

Läs mer »

PostNord Logistics Award 2021 – nominera senast den 14 februari

På grund av pandemins framfart ställdes evenemanget PostNord Logistics Award in 2020. Nu är det åter dags att dela ut Sveriges största logistikpris. Den 13 april koras Sveriges mest innovativa logistiklösning i samband med ett livesänt digitalt evenemang – nomineringar kan göras fram till den 14 februari.

Läs mer »