Amazon lanserar fraktbokningstjänsten freight.amazon.com

I det tysta har Amazon lanserat en digital fraktbokningsplattform rapporterar nyhetssiten Freightwaves. På plattformen erbjuds transportkapacitet till priser som ligger mellan 26-33 procent under de ordinarie marknadspriserna. Syftet med den nya portalen är att erbjuda Amazons kunder att boka transporter till lägre priser och på samma gång säkerställa att man får de priser och den kapacitet som behövs för att Amazon ska kunna växa planenligt och säkra de nyligen lanserade en-dagars-leveranserna. I ett första steg erbjuds plattformen i ett antal utvalda amerikanska delstater.

Amazons godsflöden är redan enorma och bolaget har ett unikt stort nätverk av transportörer och kunder/varuägare. Genom att sammanlänka varuägarna med transportörerna tillvaratas nätverkseffekter och Amazon kan bygga upp en mäklarfunktion där man får större intäktsströmmar från transporterna. Amazon är redan en av världens tio största speditörer av sjöfrakt från Asien till USA och satsningarna på att bygga upp egen logistikkapacitet intensifieras oavbrutet och med digitala verktyg och plattformer som driver effektivitet och reducerar kostnader.

Källa: Freightwaves

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »