Amazon levererar 66 % med egen transportkapacitet

Amazons stora framgångar handlar i grunden om ett extremt kundfokus i kombination med en närmast manisk innovationssträvan. De båda grundbultarna – i kombination med en jakt på ökad lönsamhet – är också bakgrunden till bolagets allt mer omfattande investeringar i egen transport- och leveranskapacitet.

Några exempel på senare års satsningar är lanseringen av egen flygfraktsverksamhet 2016 (Amazon Air), förvärvet av 33 flygfraktplan 2018 och beslutet att öppna en egen amerikansk flygfrakthub med ytterligare ett fyrtiotal egna plan. Utöver flygfrakt satsar Amazon även på att utveckla mängder av digitala lösningar och man förvärvar både företag och patent inom transportområdet för transportrelaterad tillämpning, exempelvis teknik för självkörande fordon och mycket annat. Andra exempel är logistik- och teknikjättens leveranssatsningar bildandet av Amazon Restaurants som levererar mat från egna och andras verksamheter. Ett annat välkänt exempel är förvärvet av dagligvaruhandlaren Whole Foods Market som säkerställer snabb utlämning av paket över hela den nordamerikanska kontinenten. Dessutom satsar Amazon oavbrutet på att utveckla nya leveranskoncept, investerar i egna bilar och lastbilar sms i allt mer egna sjöfraktslösningar.

Men varför satsar Amazon så stort på egen transport- och leveransförmåga?

I grunden handlar dessa enorma investeringar om att leva upp till kundlöftet att inte bara göra kunderna nöjda utan ”förtjusta”(”absolutely delighted”). För att lyckas måste leveranssystemen vara snabba och effektiva på samma gång. Effektiviteten handlar krasst om att öka de egna marginalerna som under lång tid var obefintliga i Amazons logistik och e-handelsverksamhet. Amazon lyckas med det mesta man företar sig och sedan ett par år är bolaget en konkurrenskraftig och hypereffektiv transportör. Med de egna transport- och leveransverksamheterna har bolaget tagit greppet över både kostnader och leveransservice med ökade marginaler som följd. Sedan 2018 har nettomarginalen i Amazon förbättrats från 1,7 % till närmare 5 %. Och numera kommer lönsamheten inte enbart från Amazons Web Services utan även från kärnverksamheten.

Transportjättarna hotas

Amazons framgångar inom området transport och leverans är redan ett betydande hot mot de etablerade fraktjättarna och transportbranschen i vidare mening. Ett tecken på detta är att FedEx valde att avstå från att förnya sitt transportsamarbete med Amazon förra året. Hela transport- och logistikbranschens utveckling drivs på av Amazons snabbfotade och innovativa agerande. Ett tydligt bevis är att de traditionella spelarna i den konservativa transportbranschens satsar allt mer på tekniksatsningar som ska öka kundvärde, service och förhoppningsvis matcha Amazons överlägsna effektivitet.

Transporterar nu 66 %

Enligt ShipMatrix – ett amerikanskt mjukvarubolag inom transport management och transportvisibilitet  – utför Amazon nu cirka två tredjedelar (66 %) av alla sina transporter på egen hand, att jämföra med 54 % för enbart ett år sedan. Enligt ShipMatrix egna data levererade Amazon på egen hand 415 miljoner paket enbart under juli månad. Enligt ShipMatrix grundare, Satish Jindel, kommer Amazon att fortsätta att leverera allt mer av sina egna paketflöden, kanske uppemot 80 %, vilket innebär att UPS, FedEx och andra stora paketbolag kommer att behöva ersätta de volymer som förloras när Amazon bygger upp allt mer egen transportkapacitet inom alla transportslag och på lite längre sikt svara upp mot Amazons tekniska överlägsenhet. Satish Jindel konstaterar att e-handelns extremt snabba tillväxt just nu beror på att många företag har börjat återhämta sig och han förutspår att kvartal tre 2020 kommer att resultera i en ”all time peak”.

https://www.cnbc.com/2020/08/13/amazon-is-delivering-nearly-two-thirds-of-its-own-packages.html

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »