Amazons resultat dyker med kostsamma leveranser

För tredje kvartalet i år levererar Amazon en en försäljningsökning på 24 %, och omsättningen landar på 70.0 Miljarder dollar. Däremot faller lönsamheten med närmare 30 %, vilket hänförs till de kostnadsfria endagsleveranser som Amazon erbjuder allt mer frikostigt. I en kommentar konstaterar Amazons vd och grundare Jeff Bezoz ”att det är en stor investering, men som är långsiktigt rätt för kunderna. Trots att det verkar ologiskt så genererar de snabba leveranserna den lägsta klimatpåverkan eftersom produkterna levereras från anläggningar som ligger väldigt nära mottagarna.” Som så ofta när det kommer till hållbarhet så är sambanden ofta komplexa och det som verkar fel kan vara rätt.

I dagarna meddelar Amazon även att man inför två-timmars-leverans av livsmedel för alla sina Prime-medlemmar som handlar på Whole Foods, en dagligvarukedja som sedan ett par år ägs av Amazon. Möjligen något att benchmarka för våra egna dagligvarukedjor …

https://ir.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazoncom-announces-third-quarter-sales-24-700-billion

.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »