Fr.v. Peter Henriksson, Senior Solution Engineer på Knapp Nordic och Gregor Schubert-Lebernegg, Product and Sales Manager, Knapp AG.

AMR:s – Nästa generationens AGVer revolutionerar logistikautomationen

Det finns mängder av analysföretag som gör prognoser för framtida teknikinvesteringar inom automation. Gemensamt för alla är att de förutspår en mycket stark ökning av logistikautomation i allmänhet och av så kallade Autonomous Mobile Robots (AMR) i synnerhet – en marknad som förutspås växa med mellan 16-35 procent till och med 2030*.

– Om vi går tillbaka till nittiotalet och det tidiga 2000-talet så rådde det en hajp kring det man då kallade AGVer, men förtjusningen avtog snabbt eftersom tekniken inte var tillräckligt utvecklad. Lösningarna var oflexibla och närmast omöjliga att förändra när de väl var installerade, säger Gregor Schubert-Lebernegg, Product and Sales Manager på österrikiska automationsbolaget Knapp AG, som sedan mer än tio år utvecklar egna Autonomous Mobile Robots, även kallade ”nästa generationens AGVer”.

Flexibilitet och skalbarhet

Kring 2010 började olika tekniker utvecklas som gav de autonoma robotarna mer intelligens, flexibilitet, säkerhet och skalbarhet. Det medförde att automationsbranschens investeringar i AMR-teknik ökade och att ett antal nya spelare gav sig in i branschen.

– Under de senaste 4-5 åren har efterfrågan ökat rejält som en följd av covid-19, den ökande e-handeln, bristen på lagerpersonal och ett större behov av flexibilitet och skalbarhet, konstaterar Gregor och understryker att de flexibla autonoma robotarna till största delen hanterar enklare uppgifter med lågt värdeskapande, så att lagerpersonalen kan utföra det mer värdeskapande arbetet.

– Numera är efterfrågan på lagerpersonal högre än tillgången, vilket gör att personalen i lager ser AMRs enbart som en ”pain reliever”, en avlastning och ett positivt komplement i sitt eget arbete.

Många användningsområden

Fram till 2010 fungerade Knapp som en integratör av AGV-system från andra tillverkare. Därefter änd- rade man strategi och idag erbjuder bolaget en bred portfölj av olika autonoma robotar för flera olika användningsområden.

– Vi har AMRs för olika typer transporter av både lådor och pallar, så kallade Open shuttles, och vi har robotar som kan användas i ett helt system för lagerhållning, så kallad Open Shuttle Store, säger Peter Henriksson, som är Senior Solution Engineer på Knapp Nordics.

Han berättar att det största intresset för AMRs här i Norden kommer från den tillverkande industrin, särskilt inom automotive. Ett exempel är företaget Meritor i Lindesberg – en ledande leverantör av lös- ningar för drivlinor och bromsning till fordonsindu- strin – som nyligen investerade i en hel lagerlösning från Knapp, inklusive 15 AMRs som varje dag flyttar 2 400 pallar mellan 200 olika destinationer.

– Inom den tillverkande industrin är robotisering inget nytt och där tillför AMRs ofta ett stort mervärde genom att de är säkra, tysta och smidiga. Utöver den tillverkande industrin är efterfrågan på AMRs stor även inom detaljhandel och e-handel, liksom från mindre och medelstora start-ups som vill ha en lösning som ger maximal flexibilitet, säger Peter.

Intelligensen är A och O

Knapp har lagt stort fokus på att utveckla sina robotars intelligens, det vill säga på smarta mjukvaror som hanterar den operativa driften av robotarnas autonoma navigering och inlärning, men även på mer förfinade kameror och sensorer. Detta är vitalt eftersom AMRs i allmänhet används för uppgifter där de ska samarbeta med både människor och andra fordon på ett säkert, förutsägbart och smidigt sätt.

– Det finns dussintals start-ups som har lanserat AMRs som baserats på open source mjukvara. De flesta har försvunnit ganska snabbt, eftersom det svåra är att utveckla en mjukvara som ger robotarna den stabilitet och säkerhet som behövs, och för att få många robotar att fungera i samspel. Det är därför fortfarande ganska sällsynt med större flottor av AMRs, förklarar Gregor och fortsätter:

– Vår mjukvara för fleet control hanterar idag en flotta på 40 robotar i ett lager, och vi tror den klarar av att styra upp 150 fordon, både egentillverkade och andra automatiserade och manuella fordon. Detta ger kunderna en enorm nytta eftersom det blir mycket enklare att ha ett fleet control system i stället för flera som riskerar att störa varandra.

”Fördelaktig totalkostnad”

Dagens autonoma mobila robotar ger alltså användaren en hög flexibilitet och skalbarhet, och de fungerar i princip i alla befintliga lagerlokaler. Däremot är inköpspriset fortfarande en faktor som kan dämpa entusiasmen hos en del köpare.

– AMRs är fortfarande lite dyrare i inköp än traditionella AGVer, men om du inkluderar kostnaden för utbildning, installation, uppstart och service så blir kalkylen betydligt bättre, säger Gregor och berättar att Knapp även utbildar kunder så att de relativt snabbt och på egen hand kan installera och serva sina robotar.

Dessutom används alltmer AI/maskininlärning för att lära de autonoma robotarna att agera så smart och produktivt som möjligt.

– Detta är fortfarande i sin linda, men vi använder redan nu AI för att träna våra robotar att lyfta och ställa ner pallar, lådor, hyllor och så vidare. Vi använder även AI/maskininlärning för att långsiktigt utveckla robotarnas förmåga att uppfatta olika föremål, hinder och förstå hur de ska manövrera.

Framtidsteknik

Hur många tiotals eller hundratals miljarder dollar de autonoma robotarna kommer att omsätta om fem eller tio år kan man spekulera i. Helt klart är dock att framtiden för AMRs är ljus. Gregor och Peter betraktar robotarna som en framtidslösning som inom kort kommer att bli lika självklar som skyttlar och miniload-system är idag.

– Jag är övertygad om AMRs om fem år används mycket mer än idag, och inte längre ses som en nischteknik. Då är tekniken lika stor och självklar som skyttlar och miniloadsystem är idag. Jag tror även att AMRs kommer att utföra en stor del av det arbete som fortfarande utförs av bansystem, ungefär på samma sätt som bilen ersatte tåget för 120 år sedan, förutspår Gregor.

Peter nickar instämmande och framhåller att den nordiska marknadens höga teknikmognad talar för en stark marknadsefterfrågan regionalt.

– Vi har avsatt dedikerade säljreseurser som enbart ska marknadsföra och sälja AMRs här i Norden och jag är säker på att många företag kommer att välja AMR-lösningar framöver.

* Se exempelvis Interact Analysis (2022), Autonomous Mobile Robot Market by Type, by Application, by End-User – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2022-2030, m.fl.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »