”Äntligen har det lossnat”

Företaget Sonat startades vid millennieskiftet och etablerades snabbt som Sveriges första och enda oberoende 4PL-aktör. En pionjär som under åren upplevt hur marknaden har utvecklats.

Kring år 2000 hade det etablerats 4PL-aktörer lite varstans i världen och det fanns en ökad efterfrågan på en mer professionell logistik och varuförsörjning som inte enbart bidrog till kostnadseffektivitet utan även till olika förmågor som ger kunden en ökad konkurrenskraft.

– Detta har förstärkts de allra senaste åren som en följd av pandemin och de globala leveransproblemen. Vikten av en väl fungerande, snabbfotad och kvalificerad logistik som ger konkurrenskraft har blivit uppenbar för både företagsledningar och för gemene man, säger Mattias Norin, som sedan några år är vd för Sonat.

Stadig tillväxt

Att marknaden har tagit fart under senare år avspeglas både i Sonats verksamhet och i den statistik som indikerar att 4PL-branschen växer med minst 5 procent per år.

– Äntligen har det lossnat. Under åren har vi överlag haft en bra utveckling, men vi har varit ganska ensamma här i Norden, vilket har gjort det svårare för marknaden att förstå vår position och värdeskapande. Fortfarande är marknaden för våra tjänster enormt stor, eftersom de allra flesta företag ännu inte tagit det strategiska beslutet att samarbeta med ett 4PL-bolag, säger Mattias och hoppas därför på ännu fler konkurrenter som hjälper till att driva den regionala marknadsutvecklingen.

Obundna

Ordet ”obundna” är i sammanhanget ingen liten detalj. I de sammanställningar som görs av världens största 4PL-företag återfinns i toppen de allra största och mest välkända transport- och logistikföretagen, det vill säga de stora 3PL-aktörerna. Men 4PL-bolag av Sonats typ – ibland kallade för integratörer – har till skillnad från de stora logistik- och transportjättarna inga egna fysiska logistikresurser.

– Vi erbjuder en hög kompetens och är obundna i förhållande till transportörer och lageroperatörer. Det är garantin för att vi alltid står på vår kunds sida, och det är inget som bara jag säger, vi vet att det är helt avgörande för våra kunder. I den dagliga styrningen och problemlösningen för kunders räkning använder vi all vår kunskap och erfarenhet för att säkerställa kvaliteten i de logistiktjänster som är bäst för vår kund, förklarar Mattias och konstaterar samtidigt att de stora, globala transport- och speditionsbolagen har varit duktiga på att marknadsföra sina 4PL-tjänster och få det att framstå som att deras tjänster på området är gratis.

– Att de erbjuder 4PL är inte helt trovärdigt, eftersom de i grunden lever på att sälja sina transport- och lagertjänster och därmed inte är obundna. De har dessutom inte den förmåga som krävs och framför allt ser vi att de sällan bidrar med den utveckling som är helt central för 4PL. De ska inte ägna sig åt fjärdepartslogistik och kontrolltorn, de ska erbjuda kostnadseffektiva och bra lager- och transporttjänster, säger Mattias med ett skratt.

Utvecklingspartner

Förmågan att utveckla sina kunders logistik och varuförsörjning är central för den typ av 4PL-tjänster som företag som Sonat, 4PLCS, 4FLOW, Accenture med flera erbjuder.

– En central förmåga menar vi är att både operera och ständigt förbättra och utveckla kundernas logistik. Det är liksom kärnan i det som vi gör i alla uppdrag. Sen finns det situationer där kunder vill att vi utvecklar en specifik, ny förmåga, kanske för att man växer snabbt eller ska gå in på någon ny marknad. I stället för att då rekrytera in personal och bygga en egen organisation tar man in oss för att snabbt och professionellt utveckla en logistikförmåga som kunden senare kan välja att ta över i egen regi. Här har vi flera goda referenser som har använt oss som en partner för detta.

Spetskompetens

För att lyckas leverera utveckling i kunduppdragen krävs det en hög samlad kompetens, och dessutom en relativt stabil personalstyrka. Den kompetens, de medarbetare, som jobbar i Sonat är något som Mattias är särskilt stolt över.

– Våra medarbetare består av en perfekt mix av erfarna logistikspecialister med en lång bakgrund som specialister och i olika ledande roller. Sen har vi fått in nytt blod i företaget som ger oss en extra energi, tillför nya perspektiv, ifrågasätter och stärker vårt affärserbjudande.

En handfull medarbetare har varit företaget troget ända sedan starten och många nya har alltså rekryterats under årens lopp. I Sonats renodlade konsultverksamhet, Sonat Consulting, finns ett stort antal mycket välmeriterade konsulter som tillför strategisk och taktisk kompetens i alla uppdrag. I outsourcingverksamheten, som har sin bas i Örebro, jobbar personer med stor erfarenhet av att hantera alla möjliga typer av logistikprocesser och se till att lärande överförs mellan olika kunder. Det kan handla om allt från att hantera en säsongsbunden, tidskritisk leverans av skogsplantor och mode till inboundflöden av kritiska komponenter till den tillverkande industrin.

– Att ha en spetskompetens inom logistik, supply chain och IT är det vi ytterst levererar och där vi ska vara starka. Som tur är har vi över tid lyckats behålla många oerhört duktiga medarbetare och just nu är marknaden god även för att nyrekrytera, säger Mattias.

Best-of-breed-strategi

Olika mjukvaror har alltid varit centralt i 4PL-branschen men har ökat i betydelse i takt med teknikutvecklingen. Typiska system som används är mjukvaror för order, transportadministration, visibilitet, ärendehantering och systemintegration.

– Vi har en tydlig best-of-breed-strategi där vi använder de mjukvaror som är bäst i varje given process och får mjukvarorna att fungera i samspel genom vår integrationsplattform, säger Mattias och betonar att riktigt vassa mjukvaror är en förutsättning för att vara effektiva och för att skapa mervärde genom att fånga och analysera dataströmmar.

– Det finns 4PL-aktörer som grundar sin verksamhet på en IT-plattform och levererar den som en molntjänst. För oss handlar IT-investeringarna dels om att säkerställa att vi har en hög effektivitet och automatiserar manuella processer, dels att vi kan fånga mer data och använda data för att skapa mervärde för kunderna. Men här går det snabbt så vi följer utvecklingen och är mycket aktiva vad gäller att undersöka nya möjligheter, inte minst vad gäller utvecklingen av AI och maskininlärning.

Tillverkning och handel i fokus

Sonat blev i begynnelsen omtalade för sina stora uppdrag för Apoteket och Svenska Retursystem. Numera är kundbasen betydligt bredare, men huvudområdena i verksamheten är de två segmenten tillverkning (manufacturing) och handel (commerce).

– Ett exempel inom tillverkning är hur vi tar ansvar för inbound-flöden av komponenter till produktion. Bland annat bistod vi medicinteknikbolaget Getinge med att säkerställa deras varuförsörjning av komponenter för tillverkning av ventilatorer under pandemin. Då ökade efterfrågan på ventilatorer med 600 procent samtidigt som bristen på komponenter var utbredd. Under samma period intensifierades e-handeln världen över, och Sonat har sedan länge stöttat såväl e-handlare som den traditionella butikshandeln med sina tjänster.

– Här finns flera exempel på kunder. En är norska modekoncernen Varner, som bland annat driver Dressmann, Cubus, Bik Bok och flera andra nordiska klädkedjor. För Varner är vi deras logistikstöd och kundtjänst för det snabbt växande e-handelsflödet, berättar Mattias och konstaterar avslutningsvis att det numera finns en mycket bättre förståelse på marknaden för hur 4PL fungerar och skapar värde.

– Nu är förståelsen för logistik som ett konkurrensmedel mycket mer utbredd. Man ser och förstår det värdeskapande som vi tillför och tittar inte enbart på priset för tjänsterna. Det här beror nog delvis på att våra speaking partners och kravställare nu ofta är verksamhetschefer, säljchefer och vd:ar som har ett bredare perspektiv på sin affär.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »