Apohem optimerar och automatiserar med RELEX

Apohem, som är en del av Axel Johnson Gruppen, har valt RELEX Solutions för att automatisera sin prognostisering, varuförsörjning och kampanjhantering. Lösningen ska stötta Apohems centrallager och driva förbättringar inom tillgänglighet och kundnöjdhet. Efter en omfattande urvalsprocess valde Apohem att samarbeta med RELEX lösning för att stötta både tillväxt och en ökad komplexitet i detaljhandelsplaneringen. RELEX AI- och maskininlärningsdrivna lösning ska automatisera och optimera Apohems processer för varuförsörjning. Apohem ska därmed kunna arbeta med, och reagera proaktivt på, förändringar i efterfrågan och att noggrant kunna förutse kampanjförändringar samlöst följa upp varuförsörjningens prestanda med avancerade analyser, enligt ett pressmeddelande från RELEX.

– För att stötta våra framtida tillväxtplaner behöver vi säkerställa att alla delar av företaget kan utökas snabbt och med hög kvalité. Med RELEX ser vi fram emot att uppnå en mer effektiv, automatiserad planeringsprocess som hjälper oss att leverera hög tillgänglighet för våra kunder och samtidigt minska kostnaderna, säger Gustav Hasselgren, CEO på Apohem.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »