Automationsanläggning byggs inuti norskt fjäll

Swisslog har fått ytterligare ett automationsuppdrag av norska Nasjonalbiblioteket, den här gången för leverans av en miniload-anläggning i fjället i Mo i Rana. Det aktuella uppdraget är Swisslogs tredje projekt för Nasjonalbiblioteket. 

– Med den nya anläggningen säkerställer Nasjonalbiblioteket sin lagerkapacitet för tryckt material samt för film, foto och digitalt material från både Nasjonalbibliotekets eget arkiv och motsvarande material från Arkivverket. I samband med byggnationen utvidgas även den digitala lagringskapaciteten och tekniklösningarna kraftigt, säger Vibeke Norum, projektledare Byggherreavdelingen, Statsbygg, som har ansvar för att driva projektet på uppdrag av Nasjonalbiblioteket.

I Swisslogs uppdrag ingår att leverera en miniloadanläggning med sex krangångar som är fördelade över två byggzoner och två temperaturzoner. Därutöver ingår en AGV-förbindelse (Automated Guided Vehicle) till en varumottagning i en angränsande byggnad, plockstationer, bansystem samt Swisslogs SynQ WMS. Satsningen syftar till att ge Nasjonalbiblioteket kapacitet att under de närmaste tio åren ta emot och lagerhålla stora mängder arkivmaterial för både digitalisering och magasinering. Genom att automatisera hanteringen säkerställs att inlagring och uthämtning av material kan göras både med hög effektivitet och säkerhet.

 – Vi valde Swisslog eftersom de gav oss det mest konkurrenskraftiga erbjudandet relativt våra upphandlingskriterier. Vi har också tidigare goda erfarenheter av att samarbeta med Swisslog kring andra automationsprojekt, säger Vibeke Norum. 

Fler nyheter

”Vi ska vara den digitala ledaren i branschen”

I januari 2020 tillträdde Lars Gezelius befattningen som Chief Digital Officer på anrika Ahlsell. Bolaget startade redan 1877 och är idag Nordens största leverantör av produkter och relaterade tjänster inom bland annat vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, och en hel del annat. Företaget är sedan decennier omtalat för sin effektiva logistik ­– en logistik som handlar allt mer om att hantera en växande e-handel och utveckla digitala och automatiserade lösningar.

Läs mer »