Automationsanläggning byggs inuti norskt fjäll

Swisslog har fått ytterligare ett automationsuppdrag av norska Nasjonalbiblioteket, den här gången för leverans av en miniload-anläggning i fjället i Mo i Rana. Det aktuella uppdraget är Swisslogs tredje projekt för Nasjonalbiblioteket. 

– Med den nya anläggningen säkerställer Nasjonalbiblioteket sin lagerkapacitet för tryckt material samt för film, foto och digitalt material från både Nasjonalbibliotekets eget arkiv och motsvarande material från Arkivverket. I samband med byggnationen utvidgas även den digitala lagringskapaciteten och tekniklösningarna kraftigt, säger Vibeke Norum, projektledare Byggherreavdelingen, Statsbygg, som har ansvar för att driva projektet på uppdrag av Nasjonalbiblioteket.

I Swisslogs uppdrag ingår att leverera en miniloadanläggning med sex krangångar som är fördelade över två byggzoner och två temperaturzoner. Därutöver ingår en AGV-förbindelse (Automated Guided Vehicle) till en varumottagning i en angränsande byggnad, plockstationer, bansystem samt Swisslogs SynQ WMS. Satsningen syftar till att ge Nasjonalbiblioteket kapacitet att under de närmaste tio åren ta emot och lagerhålla stora mängder arkivmaterial för både digitalisering och magasinering. Genom att automatisera hanteringen säkerställs att inlagring och uthämtning av material kan göras både med hög effektivitet och säkerhet.

 – Vi valde Swisslog eftersom de gav oss det mest konkurrenskraftiga erbjudandet relativt våra upphandlingskriterier. Vi har också tidigare goda erfarenheter av att samarbeta med Swisslog kring andra automationsprojekt, säger Vibeke Norum. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »