AutoStore får japanska ägare – bolaget värderat till 66 miljarder kronor

Den 5 april offentliggjordes att robotbolaget AutoStores huvudägare Thomas H. Lee Partners (THL) säljer 40% av aktierna till japanska investmentbanken SoftBank för motsvarande 2,8 miljarder USD, vilket innebär att norska AutoStore i nuläget värderas till 66 miljarder kronor (THL värderar bolaget till 7,7 miljarder USD, vilket motsvarar 65,8 miljarder SEK) . THL kvartstår som huvudägare men med SoftBank som storägare är ambitionen att ytterligare driva på bolagets globala tillväxt. AutoStore har i dagsläget 20 000 robotar som är i operativ drift i mer än 600 anläggningar i 35 länder. Bolagets tillväxt sker främst inom detaljhandeln där den drivs på av en ökande e-handel, med krav på allt kortare ledtider och hög effektivitet i order-till-leverans-flödena.

E-handeln automatiserar – stor ökning inom dagligvarusektorn

På senare tid har även den snabba tillväxten inom e-grocery – dagligvaruhandelns e-handel – ytterligare drivit upp efterfrågan på AutoStores teknologi. I USA har de stora dagligvaruföretagen H-E-B, H-Mart och The Giant Company nyligen investerat i små, marknadsföra AutoStore-anläggningar, så kallade Micro-fulfillment centers. Och sedan tidigare har Walmart automatiserat i snabb takt. Den snabba ökningen av e-handel i dagligvaruhandeln bedöms driva på automationsutvecklingen under kommande år, och de flesta automationsbolag som redan är verksamma inom lagerautomation satsar på att utveckla lösningar för en snabb och kostnads- samt yteffektiv fulfillment av dagligvaror. Den här trenden har accelererat ytterligare under 2020 som en följd av Covid-19 och driver nu fram allt fler nya kreativa, automatiserade lagerlösningar i omedelbar närhet till konsumenterna. 

Micro-fulfillment Centers

En lösning som växer snabbt i bland annat USA är micro-fulfillment centers som integreras med automatiserade butikslösningar. Här byggs de automatiserade lösningarna upp dels för att snabbt och med hög densitet kunna konsolidera och leverera e-handelsordrar, dels för att erbjuda traditionell, men automatiserad butikshandel, med färskvaror och andra känsliga produkter. En annan lösning som blir allt vanligare kallas för Bolt-on Store. Här är det fråga om en kombination av ett mindre automatiserat lager som fyller på lokala butiker men även fungerar som upphämtningsställe för den snabbt växande skaran av e-handlande konsumenter. Med krav på allt mindre orderstorlekar, större sortiment, snabbare och mer bekväma leveranser krävs det nya lösningar. Föregångare i den här utvecklingen är Amazon och Walmart, vilket har gjort att utvecklingen har kommit allra längst i USA – en utveckling som nu väntas ta fart även i Europa och Asien.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »