AutoStore växer på dämpad marknad – tvister med Ocado lösta för 2,8 miljarder

Under andra kvartalet i år ökade automationsbolaget AutoStore sina intäkter med 6 procent till 175,5 miljoner USD, samtidigt som en bruttomarginal på 67,6 procent uppnåddes, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Samtidigt meddelar bolagets vd Mats Hovland Vikse att samtliga långdragna globala patenttvister med engelska Ocado Group nu har lösts – till en kostnad av 2,8 miljarder kronor.

– Vi är nöjda med denna uppgörelse som löser våra meningsskiljaktigheter och gör att vi kan fortsätta fokusera på våra respektive affärsmål, säger Hovland Vikse i en kommentar.

Lösningen på tvisten, som presenterades den 22 juli, innebär att AutoStore ska betala 200 miljoner pund – ca 2,8 miljarder kronor – till Ocado för att lösa patenttvisterna. AutoStore kommer att betala beloppet till Ocado under en tvåårsperiod, enligt ett uttalande. Ingen av parterna har dock närmare preciserat orsaken till överenskommelsen och vad miljardbeloppet faktiskt kompenserar Ocado för. Både AutoStore och Ocado licensierar sin teknik för kublager till återförsäljare över hela världen och under flera år utkämpat juridiska patenttvister. 

AutoStore ser trots det juridiska bakslaget och åtföljande stora skadeståndsbeloppet positivt på framtiden, och prognosticerar en tillväxt på mellan 20- 30 procent för 2023, på en marknad som bedöms växa med ca 15 procent på medellång sikt. Orderingången på 136,8 miljoner USD minskade med 15 procent jämfört med samma period förra året, vilket antas återspegla längre beslutscykler bland slutkunderna.

– Det finns ett stort intresse för automatiserade lagerlösningar bland både nya och befintliga kunder. Vi ser dock ett ökat fokus på kortsiktiga investeringsbudgetar som driver längre beslutscykler, säger Mats Hovland Vikse. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »