Kris Timmermans

Blue Yonder och Accenture fördjupar Supply Chain samarbete i molnet

Accenture och Blue Yonder hjälper tillsammans logistikföretag, detaljhandeln liksom tillverkningsindustrin; bland annat Essity och Pactiv, att transformera försörjningskedjan för att dra nytta av fördelarna med molnet. En undersökning från Accenture visar att mer än tre fjärdedelar (76 procent) av cheferna i försörjningskedjan och på ledningsnivå i de operativa verksamheterna är överens om att deras företag kommer att öka takten i sin digitala transformation. Genom att bredda samarbetet med Blue Yonder utökar Accenture sin verksamhet inom Supply Chain & Operations med nya funktioner för att möta efterfrågan.

– Företag idag är hårt pressade att ställa om sina försörjningskedjor så att de blir mer responsiva, effektiva, hållbara, motståndskraftiga och möjliggör tillväxt. Många väljer idag molntjänster som kärnan i sin strategi, säger Kris Timmermans, senior managing director och Accentures global supply chain & operations lead. Att utöka samarbetet med Blue Yonder kommer att ge våra gemensamma kunder verktyg och synlighet för att aktivt kunna reagera på störningar, samtidigt som det stärker molnets position i transformationen av försörjningskedjan.

Accenture och Blue Yonder har hjälpt kunder runt om i världen att hantera utmaningar i försörjningskedjan med hjälp av olika molnbaserade lösningar.

– Coronapandemin belyser behovet av synlighet i försörjningskedjan i realtid och förmågan att proaktivt planera för och omedelbart anpassa sig till förändrade omständigheter. Tillsammans med Accenture kommer vi att öka värdet för kunderna med beprövade metoder som hjälper företag att uppnå sina visioner för mer robusta försörjningskedjor – med molnet som verktyg, säger Johan Reventberg, President EMEA på Blue Yonder.

Accenture Cloud First

Accenture och Blue Yonder kommer att fortsätta erbjuda kompetens och lösningar inom hela försörjningskedjan, från planering till logistik. Det skapar synlighet genom hela kedjan, samtidigt som befintliga kunder snabbt kan implementera en kostnadseffektiv och smidig molnarkitektur. Accenture meddelade nyligen att de lanserar Accenture Cloud First, en ny grupp för tjänster med 70 000 proffs inom molnlösningar. Gruppen är en investering på 27 miljarder dollar under tre år. Genom att utnyttja Accentures bransch- och teknikerfarenhet samt dess globala nätverk av Innovation Hubs, kommer företagen också att tillsammans utveckla innovativa skräddarsydda försörjningskedjor som utnyttjar Blue Yonders molnbaserade Luminate-plattform som körs på Microsoft Azure Cloud. Företagens kombinerade styrka inom artificiell intelligens och maskininlärning gör det möjligt att skapa nya lösningar som hjälper gemensamma kunder att uppnå full synlighet i hela samarbete och samarbete, automatiserad körning, förbättrad planering av utbud och efterfrågan, optimerad lagerhantering samt förbättrad leverans.

Fler nyheter

Ny studie kartlägger effektivare last-mile-transporter vid e-handel

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Mot den bakgrunden har VTI och Chalmers Industriteknik dragit igång en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra last-mile-transporterna mer energieffektiva. Studien ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

Läs mer »

Toyota Material Handling effektiviserar och automatiserar hos Martin & Servera Logistik

Restauranggrossisten Martin & Serveras logistikbolag har givit truck- och logistikföretaget Toyota Material Handling Sweden i uppdrag att hjälpa företaget att rationalisera, effektivisera och därmed sänka företagets kostnader. Samarbetsavtalet som har slutits omfattar även service på Martin & Serveras samtliga truckar över hela landet, i dagsläget cirka 800, varav de flesta är lagertruckar.

Läs mer »

Volvo Group Venture Capital investerar i marknadsplats för frakttjänster

Volvo Group Venture Capital AB, som ägs av AB Volvo, har investerat i Adnavem, en marknadsplats på nätet för frakttjänster. Adnavem erbjuder transporter utan mellanhänder med fokus på Asien och norra Europa. Bolaget grundades 2017 och är baserat i Göteborg. Genom att tillhandahålla en tjänst där transportköparen gör sitt eget val av tjänsteleverantör för varje del av logistiskkedjan driver de förändring inom transport- och logistikindustrin. Hur stor ägarandelen och köpeskillingen är har inte offentliggjorts.

Läs mer »