Kris Timmermans

Blue Yonder och Accenture fördjupar Supply Chain samarbete i molnet

Accenture och Blue Yonder hjälper tillsammans logistikföretag, detaljhandeln liksom tillverkningsindustrin; bland annat Essity och Pactiv, att transformera försörjningskedjan för att dra nytta av fördelarna med molnet. En undersökning från Accenture visar att mer än tre fjärdedelar (76 procent) av cheferna i försörjningskedjan och på ledningsnivå i de operativa verksamheterna är överens om att deras företag kommer att öka takten i sin digitala transformation. Genom att bredda samarbetet med Blue Yonder utökar Accenture sin verksamhet inom Supply Chain & Operations med nya funktioner för att möta efterfrågan.

– Företag idag är hårt pressade att ställa om sina försörjningskedjor så att de blir mer responsiva, effektiva, hållbara, motståndskraftiga och möjliggör tillväxt. Många väljer idag molntjänster som kärnan i sin strategi, säger Kris Timmermans, senior managing director och Accentures global supply chain & operations lead. Att utöka samarbetet med Blue Yonder kommer att ge våra gemensamma kunder verktyg och synlighet för att aktivt kunna reagera på störningar, samtidigt som det stärker molnets position i transformationen av försörjningskedjan.

Accenture och Blue Yonder har hjälpt kunder runt om i världen att hantera utmaningar i försörjningskedjan med hjälp av olika molnbaserade lösningar.

– Coronapandemin belyser behovet av synlighet i försörjningskedjan i realtid och förmågan att proaktivt planera för och omedelbart anpassa sig till förändrade omständigheter. Tillsammans med Accenture kommer vi att öka värdet för kunderna med beprövade metoder som hjälper företag att uppnå sina visioner för mer robusta försörjningskedjor – med molnet som verktyg, säger Johan Reventberg, President EMEA på Blue Yonder.

Accenture Cloud First

Accenture och Blue Yonder kommer att fortsätta erbjuda kompetens och lösningar inom hela försörjningskedjan, från planering till logistik. Det skapar synlighet genom hela kedjan, samtidigt som befintliga kunder snabbt kan implementera en kostnadseffektiv och smidig molnarkitektur. Accenture meddelade nyligen att de lanserar Accenture Cloud First, en ny grupp för tjänster med 70 000 proffs inom molnlösningar. Gruppen är en investering på 27 miljarder dollar under tre år. Genom att utnyttja Accentures bransch- och teknikerfarenhet samt dess globala nätverk av Innovation Hubs, kommer företagen också att tillsammans utveckla innovativa skräddarsydda försörjningskedjor som utnyttjar Blue Yonders molnbaserade Luminate-plattform som körs på Microsoft Azure Cloud. Företagens kombinerade styrka inom artificiell intelligens och maskininlärning gör det möjligt att skapa nya lösningar som hjälper gemensamma kunder att uppnå full synlighet i hela samarbete och samarbete, automatiserad körning, förbättrad planering av utbud och efterfrågan, optimerad lagerhantering samt förbättrad leverans.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »