Därför dumpar FedEx Amazon

Den växande e-handeln är en potentiell guldkalv för hela logistik- och transportbranschen, men FedEx uppsägning av sina avtal med Amazon sätter fingret på en allt mer pressad lönsamheten. Med konsumenter och kunder som ställer högre krav på snabbhet, flexibilitet och fria leveranser eller i varje fall billiga, så blir ekvationen allt svårare att få ihop.

FedEx har därför sedan en tid uttryckt en önskan att bredda sin kundbas och minska det egna beroendet av de allra största volymkunderna, till vilka Amazon onekligen räknas. Man har även konstaterat att Amazons egen leveransapparat, med oberoende transportörer och andra leveransfunktioner, innebär ett ökat konkurrenshot samt minskar intäkterna och lönsamheten för FedEx. Amazon har nyligen intensifierat satsningen på sitt Delivery Service Partner-program som gör gör det möjligt för Amazons personal att starta sina egna leveransbolag för att leverera Amazons paket.

Det ökade konkurrenstrycket på den amerikanska paketmarknaden har medfört att FedEx nyligen fattade beslut om att införa hemleverans veckans alla dagar som en standardtjänst samt investera i ytterligare förstärkningar och en utökad kapacitet i sitt eget nätverk. Det uttalade målet är att bygga en större och mer effektiv leveransapparat som gör det möjligt för FedEx att positionera sig som lågprisalternativet för last-mile-leveranser. En spännande kamp om e-handelslogistiken är att vänta framöver.

Fler nyheter

SCE #4 2019

SCE #4 2019 är tryckt och klar. Distribueras till tusentals mottagare under vecka 38, plus som nedladdningsbar pdf till ytterligare ett stort antal läsare. Denna gång är huvudtemat Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice. Ur innehållet: Tema: Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice Logistikdriven affärsutveckling, Erik

Läs mer »

AMAZON BLIR DELÄGARE I CARGOJET

Amazon fortsätter att ackvirera allt större logistikresurser inom alla områden från first-, till middle- och last-mile. Den senaste satsningen är ett strategiskt avtal med kanadensiska fraktbolaget Cargojet. Företagen har sedan tidigare ett samarbete som nu fördjupas samtidigt som Amazon får en 14,9-procentig minoritetspost i Cargojet i utbyte mot vissa garanterade framtida fraktintäkter.

Läs mer »