Därför dumpar FedEx Amazon

Den växande e-handeln är en potentiell guldkalv för hela logistik- och transportbranschen, men FedEx uppsägning av sina avtal med Amazon sätter fingret på en allt mer pressad lönsamheten. Med konsumenter och kunder som ställer högre krav på snabbhet, flexibilitet och fria leveranser eller i varje fall billiga, så blir ekvationen allt svårare att få ihop.

FedEx har därför sedan en tid uttryckt en önskan att bredda sin kundbas och minska det egna beroendet av de allra största volymkunderna, till vilka Amazon onekligen räknas. Man har även konstaterat att Amazons egen leveransapparat, med oberoende transportörer och andra leveransfunktioner, innebär ett ökat konkurrenshot samt minskar intäkterna och lönsamheten för FedEx. Amazon har nyligen intensifierat satsningen på sitt Delivery Service Partner-program som gör gör det möjligt för Amazons personal att starta sina egna leveransbolag för att leverera Amazons paket.

Det ökade konkurrenstrycket på den amerikanska paketmarknaden har medfört att FedEx nyligen fattade beslut om att införa hemleverans veckans alla dagar som en standardtjänst samt investera i ytterligare förstärkningar och en utökad kapacitet i sitt eget nätverk. Det uttalade målet är att bygga en större och mer effektiv leveransapparat som gör det möjligt för FedEx att positionera sig som lågprisalternativet för last-mile-leveranser. En spännande kamp om e-handelslogistiken är att vänta framöver.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »