David Hibbett, CEO TGW Northern Europe:  ”Uthållig nordisk satsning ger resultat”

David Hibbett, CEO TGW Northern Europe: ”Uthållig nordisk satsning ger resultat”

TGW Logistics Group är en global spelare som erbjuder intralogistik- och automationslösningar till kunder i Europa, Asien och Nordamerika. Bolagets nordiska verksamhet, TGW Scandinavia, har de senaste åren haft en stark utveckling med en fyrtioprocentig ökning av orderingången enbart under det senaste året.

– I Norden har vi investerat mycket i kompetenta medarbetare och i deras kompetensutveckling. Under senare år har vi vuxit bra i regionen och vår uthålliga satsning har därmed börjat ge resultat, säger David Hibbet, CEO i TGW Northern Europe. David har tjugo års erfarenhet från intralogistik och lagerautomation, varav de senaste fem åren i TGW och dessförinnan närmare femton år i tyska SSI Schäfer.

– Det är en fenomenal marknadsutveckling just nu där vi ser stora möjligheter i hela Norden. Under det senaste året har vår nordiska verksamhet ökat orderingången med 40 procent och därmed gått om den brittiska och blivit den näst största marknaden i norra Europa, efter Benelux, berättar David entusiastiskt och konstaterar att satsningen på Norden kommer att fortsätta med fler rekryteringar och mer lokala resurser.

Grunden till dagens TGW Logistics bildades 1969 av Ludwig Szinics (1939-2017) i Wels, Österrike. Under årens lopp har verksamheten vuxit till en internationell aktör som sysselsätter närmare 4 000 medarbetare varav ungefär 500 arbetar i TGWs nordeuropeiska verksamhet.

Stora, välkända kunder

TGWs prioriterade kundsegment är mode & konfektion, dagligvaror/livsmedel samt industri– & konsumentvaror. Även om TGW fortfarande är ganska okänt i Sverige och i övriga Norden, så kan man globalt stoltsera med kunder som Puma, Kärcher, GAP, Zalando och Mango. I Norden är en av de största kunderna Mekonomen Group, vars centrala distributionscenter i Strängnäs uppfördes i samarbete med TGW med start 2016. En annan stor kund är restauranggrossisten Martin Servera som förra året valde TGW som partner för sitt högautomatiserade distributionscenter i Norrköping. I dagarna slöts även ett avtal med en ”mycket stor, välkänd detaljhandare” – ett avtal som ännu inte offentliggjorts.

Människor, lärande och utveckling i fokus

Redan vid bildandet 1969 prioriterade grundaren Ludwig Szinics människorna och företagskulturen mer än vad som görs i många företag. Detta bidrog även till att företaget 2004 blev stiftelseägt och att grundaren fastslog att TGW ska vara en gemenskap av delade värderingar med syftet att främja både medarbetarnas personliga utveckling samt bolagets tekniska utveckling och framgång, huvud och hjärta. All vinst återinvesteras därför i innovation och delas med de anställda. Tio procent av vinsten går alltid till välgörenhetsprojekt, där stiftelsen särskilt stödjer insatser som ökar den sociala rörligheten i samhäl- let genom att ge unga talangfulla människor som växer upp i en ekonomiskt svag miljö möjlighet att utvecklas.

– Vår grundare skrev en slags grundlag där han utvecklade och beskrev syftet med verksamheten och de värderingar som ska prägla företaget. Det vi har lyckats med är att vi har vävt in kulturen i företaget och bäddat in våra värderingar i policyer, processer och arbetssätt. När vi rekryterar medarbetare säkerställer vi alltid att det finns en kulturell match med de personer som anställs, säger David och betonar att det grundläggande syftet är att utveckla medarbetarna, företaget och samhället i stort.

– En av våra kunder i Sverige tyckte faktiskt att det var avgörande att vi har de här värderingarna och det bidrog helt klart till att vi fick affären. Vi hade ett möte med deras vd där vi enbart berättade om vilken typ av företag vi är.

Kultur och organisation som gör skillnad

Alla de ledande automationsbolagen ser ganska lika ut från utsidan, men David menar att TGWs företagskultur faktiskt gör skillnad, i kombination med en hårt decentraliserad organisation.

– Vi för ut beslut och expertis så lokalt som möjligt för att vi vill ligga nära marknaden och kunderna. Det är en del av vår strategi och en viktig

framgångsfaktor. Det decentraliserade arbetssättet är ännu viktigare just nu, i en tid av intensiv marknadsutveckling där det är nödvändigt att alla medarbetare tar ett stort eget ansvar, driver på och ställer krav på de resurser som behövs för att möta den snabba tillväxten och kundernas behov och krav.

David ser den höga utbildningsnivån i Sverige som en viktig tillgång för den fortsatta tillväxtresan, i kombination med den regionala närhet och marknadskännedom som behövs för att förstå kundernas behov och skapa efterfrågedrivna samarbeten snarare än att trycka ut tekniker på marknaden.

– Jag skulle säga att vi tittar mer på slutanvändarmarknaden nu, och låter den vägleda oss och ur det härleda vad vi ska utveckla, förändra och marknadsföra. Mer av marknadsinsikter och analyser, mer marknadssug än utbudstryck.

Trender i lagerautomation

David framhåller att senare års starka tillväxt i e-handeln har påverkat hur hela logistikbranschen tänker och agerar. Han menar att Amazon har satt ribban och att den omtalade ”Amazoneffekten” driver ökade krav på både hög leveransservice och kostnadseffektivitet, och att Amazon har visat att detta kan levereras på samma gång.

– Man kan se att efter en andra försenad leverans så byter 30 procent av konsumenterna leverantör. Detta har nu blivit så uppenbart att det har blivit en intäktsdrivare att säkerställa snabba, pålitliga och kostnadseffektiva leveranser. Den här utvecklingen har gjort att lagerautomation inte längre enbart ska leverera kostnadseffektivitet utan även ökad försäljning, säger David och berättar att han under de senaste fem åren har träffat fler styrelseledamöter än han tidigare gjort under de föregående femton åren, vilket ger en tydlig indikation på hur central logistiken har blivit för tillväxt och lönsamhet.

Utöver den snabba tillväxten och den åtföljande lagerautomationen i e-handeln ser David Autonoma Mobila Robotar (AMRs) och automatiserat styckplock som två särskilt spännande utvecklingsområden just nu. Områden som TGW och de flesta av de övriga branschaktörerna satsar stort på.

– Vi har särskilt fokuserat på att utveckla våra robotars intelligens, det vill säga mjukvaror för operativ drift och analys som grund för robotarnas autonoma navigering och lärande i dynamiska miljöer, där de ofta ska samverka med människor på ett säkert och smidigt sätt.

Mer fokus på intelligens

Ett annat spännande område för hela automationsbranschen är olika tekniker för automatiserat styckplock som nu börjar användas ganska brett.

– Vår teknik heter PickCenter Rovolution, en intelligent, självlärande robot som baserar sitt agerande på avancerad mjukvara med maskininlärning. Detta område är oerhört spännande för hela branschen och äntligen börjar automatiserat styckplock användas skarpt i många företag. De stora utmaningarna är dels gripverktyget som ska plocka, i alla fall för vissa typer av produkter, dels att få till den systemintegration som krävs för en snabb och lyckad implementering.

David menar att AI och maskininlärning länge var floskler eller ”buzzwords”, men att teknikerna nu har börjat integreras på ett effektivt i olika automationslösningar.

– AI och maskininlärning kan idag bidra till att automatiskt lösa fel som uppstår i system utan mänsklig medverkan och används även i olika visu- ella system för att lära och utveckla systemet utifrån dess erfarenheter. Riktigt vasst och värdeskapande blir det när AI och maskininlärning kan användas brett i många olika delsystem, där tillräckligt stora datamängder genereras, säger han.

”Integratörsrollen allt viktigare”

På en marknad med många specialiserade aktörer med spetsteknologier kan man anta att ett best-of- breed-tänkande breder ut sig och ställer ökade krav på breda produktportföljer av både egna och andras lösningar.

– Vi går mer mot detta, men det är en unik förmåga att vara en skicklig integratör. Vi tillhandahåller vår teknik både direkt till våra egna kunder och till konkurrenter, som är tredjepartsintegratörer. På samma sätt har våra konkurrenter liknande kanaler in till oss. Inom modesegmentet har vi det mesta internt, men inom andra segment säljer vi andra produkter och lösningar eftersom det gäller att erbjuda kunderna det bästa, det som är best practice.

Om TGW Logistics Group

TGW Logistics Group är en ledande internationell leverantör av materialhanteringssystem och automation som grundades 1969 i Österrike. Under mer än 50 år har TGW producerat och implementerat avancerade automatiserade lagersystem för kunder som Adidas, Kärcher, Puma och Zalando. TGW har fler än 4 000 anställda vid sina verksamheter i Europa, Kina och USA och omsatte under sitt senaste räkenskapsår ca 8,4 miljarder kronor.

Om David Hibbett

Utbildning: Universitetsexamen i ledarskap och ekonomi.

Karriär: Nästan enbart inom automations- och materialhanteringsbranschen, i ett antal olika; från projektteknik och ledning till försäljning och lösningsdesign och på senare år med fokus på ledarskap.

Familj: Gift med Serena och bor med de två hundarna Olly och Monty.

Intressen: Passion för design och trädgårdsskötsel, gärna i kombination, och ett allmänt kunskapsintresse för allt som är nytt och intressant.

Främsta levnadsregel: Älska det du gör över allt annat. Du måste ha aptit på de saker du försöker uppnå i livet, för att övervinna alla små saker som tenderar att komma i vägen.

Bästa ledarskapsråd: Ha en stark vision för vad du vill uppnå och fokusera på att skapa kraftfulla partnerskap som hjälper dig att nå målen tillsammans med andra.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »