Foto: DB Schenker

DB Schenker satsar på fossilfri sjöfrakt

DB Schenker uppger att man som första logistikföretag, tillsammans med CMA CGM, kommer att frakta alla sina styckegodstransporter med fossilfritt bränsle. Företaget har tecknat ett köpekontrakt med CMA CGM på över 2 500 ton biobränsle, som ett första steg mot att minska utsläppen från sina sjötransporter.

DB Schenkers kunder kan redan nu boka fossilfri LCL-frakt (Less-than-Container-Load) och få ett certifikat som redovisar utsläppsminskningen. Samarbetet med CMA CGM kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än 7 000 ton CO2e well-to-wake*. Det motsvarar minst 100 procent av WtW-utsläppen från LCL-containrarna, vilket gör det till en av de viktigaste affärerna inom sjöfrakten.

– Vi är otroligt glada över att kunna göra en betydande investering för att minska koldioxidavtrycket inom sjöfrakten. Biobränsle som drivmedel är ett viktigt steg mot grönare försörjningskedjor och helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete inom sjöfrakten. Vi ska vara det ledande logistikföretaget inom hållbarhet och har som mål att vara helt fossilfria år 2040, säger Thorsten Meincke, styrelsemedlem för global flyg- och sjöfrakt på DB Schenker.

– Som pionjär och ledande inom hållbar sjöfart och logistik har CMA CGM-gruppen lovat att minst 10 procent av deras drivmedel ska utgöras av alternativa bränslen till 2023. Vi erbjuder våra kunder en rad olika lösningar för att minska deras koldioxidutsläpp. Biobränsle är en av lösningarna för att minska utsläppen från sjöfrakten, och vi är väldigt glada över samarbetet med DB Schenker, säger Olivier Nivoix, Executive Vice President, Lines, CMA CGM Group.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »