Jeff Williams, COO på Apple sedan 2015.

De bästa företagen på supply chain management 2020?

Listor väcker alltid vårt intresse. Men vad berättar de egentligen och vad baseras de på? Det finns många rankningar, listor och priser som belönar de mest framgångsrika organisationerna inom supply chain management och logistik. Utmärkande är att de som hamnar i topp har en förmåga att bygga ihop sina egna verksamheter i gemensamma, flödesorienterade försörjningskedjor tillsammans med leverantörer, distributörer och kunder. De har alla förankrat sitt arbete i företagsstrategin, är extremt kundfokuserade och satsar stort på hållbarhet och nya tekniklösningar.

Av Stefan Karlöf

I topp på Gartners välkända Gartner Supply Chain Top 25 finns sedan flera år alltid företagen Apple, Amazon, McDonalds, Procter & Gamble, Unilever, Inditex, Cisco och några andra – se listan nedan. En helt ny lista – The 10 Best Supply Chain Companies of 2020 – från Supply Chain Digital presenterades i dagarna. Påfallande är att även denna lista lyfter fram ungefär samma företag, varav de främsta återfinns inom området snabbrörliga konsumentvaror. Gartners lista har en så kallad masters category där fem företag ligger och svävar ovanför den ordinarie listan i en slags ouppnåelig egen kategori: Amazon, Apple, McDonald’s, P&G och Unilever. Apple har för övrigt toppat listan åtta år i följd som ett resultat av sitt enormt målmedvetna och framgångsrika arbete med hållbarhet, strategiska leverantörsnätverk och effektiva produktions- och distributionsmodell.

Stora olikheter, fundamentala likheter

Båda listorna har även en kraftig slagsida mot amerikanska bolag och storföretag. Trots detta är det uppenbart att skillnaderna mellan företagen vad gäller strategi, sätt att organisera sig, affärsmodeller och egna förmågor ofta är mycket stora. Här finns det alltså inget rätt eller fel. Slående är däremot att det finns ett antal fundamentala likheter vad gäller fokus på flöden, hållbarhet, långsiktighet, ledningens förståelse och engagemang samt inte minst modet och förmågan att investera nya tekniska innovationer och andra nyskapande lösningar. Dessutom kan det konstateras att alla dessa företag på ett självklart sätt har supply chain management och logistik naturligt integrerat i sin företagsstrategi.

Behöver inte vara stor

Utdraget från Gartner Supply Chain Top 25 och The 10 Best Supply Chain Companies of 2020 består som konstaterats enbart av stora, globala företag. Men det är inte nödvändigt att vara en storföretagsikon för att bli ett duktigt, framstående, best practice företag inom supply chain och logistik. Tvärtom kan ett medelstort eller rentav litet företag ha ännu bättre förutsättningarna att ta ett grepp över sin logistik och varuförsörjning eftersom komplexiteten är mindre. Det är mer en fråga om att anamma en flödes- och logistikorientering, kartlägga sina processer, samtala, samarbeta och dela information gränsöverskridande och arbeta med ständiga förbättringar och innovation i olika delar av sina flöden. 

The Gartner Supply Chain Top 25 – 2020 

The Masters Category:

Amazon, Apple, McDonald’s, P&G och Unilever

  1. Cisco Systems
  2. Colgate-Palmolive
  3. Johnson & Johnson
  4. Schneider Electric
  5. Nestlé
  6. PepsiCo
  7. Alibaba
  8. Intel
  9. Inditex
  10. L’Oréal

På Gartners lista över de 25 främsta företagen hamnar svenska H&M i år på en tjugonde plats.

The 10 Best Supply Chain Companies of 2020

1. Apple

2. Amazon

3. McDonald’s

4. Walmart

5. Johnson & Johnson

6. L’Oreal

7. Inditex

8. Intel

9. PepsiCo

10. Nestlé

Supply Chain Digital 2020

Fler nyheter

Ny studie kartlägger effektivare last-mile-transporter vid e-handel

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Mot den bakgrunden har VTI och Chalmers Industriteknik dragit igång en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra last-mile-transporterna mer energieffektiva. Studien ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

Läs mer »

Toyota Material Handling effektiviserar och automatiserar hos Martin & Servera Logistik

Restauranggrossisten Martin & Serveras logistikbolag har givit truck- och logistikföretaget Toyota Material Handling Sweden i uppdrag att hjälpa företaget att rationalisera, effektivisera och därmed sänka företagets kostnader. Samarbetsavtalet som har slutits omfattar även service på Martin & Serveras samtliga truckar över hela landet, i dagsläget cirka 800, varav de flesta är lagertruckar.

Läs mer »

Volvo Group Venture Capital investerar i marknadsplats för frakttjänster

Volvo Group Venture Capital AB, som ägs av AB Volvo, har investerat i Adnavem, en marknadsplats på nätet för frakttjänster. Adnavem erbjuder transporter utan mellanhänder med fokus på Asien och norra Europa. Bolaget grundades 2017 och är baserat i Göteborg. Genom att tillhandahålla en tjänst där transportköparen gör sitt eget val av tjänsteleverantör för varje del av logistiskkedjan driver de förändring inom transport- och logistikindustrin. Hur stor ägarandelen och köpeskillingen är har inte offentliggjorts.

Läs mer »