Den globala handeln överraskande stark visar ny rapport

Rapporten DHL Trade Growth Atlas (NYU Stern School of Business och DHL) kartlägger de viktigaste trenderna och utsikterna för global handel. Rapporten visar att den globala handeln har stark motståndskraft trots de senaste världshändelserna och en utbredd marknadspessimism.

DHL Trade Growth Atlas undersöker globala trender inom handelstillväxt, geografiska förändringar, mixen av produkter som handlas samt bredare förändringar i affärsmiljön. Rapporten analyserar varuhandeln över hela världen, per region, för avancerade kontra tillväxtekonomier och i 173 länder. De länder som omfattas utgör mer än 99 % av världshandeln, BNP och befolkningen.

– Vi har försökt identifiera de viktigaste uppgifterna om tillståndet för den globala handeln och väcka data till liv genom kartor, diagram och annat visuellt innehåll. Resultaten visar hur det fortfarande finns stora handelstillväxtmöjligheter i både avancerade och tillväxtekonomier och i regioner runt om i världen. Handelslandskapet förändras och presenterar nya utmaningar, men den här rapporten motbevisar starkt förutsägelser om en stor reträtt från global handel, säger Steven Altman, Senior Research Scholar och chef för DHL Initiative on Globalization vid NYU Sterns Center for the Future of Management.

– Vårt mål är att DHL Trade Growth Atlas ska bli en viktig källa för att förstå och navigera förändringar i det globala handelslandskapet. Handel kommer alltid att förbli en viktig drivkraft för välstånd – som det har varit i århundraden. I den nuvarande globala affärsmiljön kan DHL hjälpa kunder att tänka om när det gäller vissa transportkedjor och göra en avvägning mellan kostnad och risk så att de är både effektiva och säkra. Som världens ledande logistikleverantör, erbjuder vi lösningar för alla logistikkrav och vi kan tillhandahålla stabila och pålitliga tjänster även i instabila marknadsmiljöer, säger John Pearson, global vd för DHL Express.

DHL Trade Growth Atlas mäter också förändringar i länders och regioners andelar av världshandeln där de viktigaste punkterna är:

  • Covid-19-pandemin har inte varit det stora bakslaget för den globala handeln som många förutsåg. Internationell varuhandel har ökat så mycket som 10 % över prepandemiska nivåer, trots betydande flaskhalsar inom utbud som begränsat ytterligare tillväxt.
  • Utsikterna för framtida handelstillväxt är fortfarande förvånansvärt positiva. På grund av kriget i Ukraina har prognoserna för handelstillväxten nedgraderats, men handeln förväntas fortfarande växa något snabbare under 2022 och 2023 än den gjorde under förra decenniet.
  • E-handelsförsäljningen blomstrade under pandemin och prognoser pekar på en fortsatt stark internationell e-handelstillväxt.
  • Nya starka handelsområden identifieras i Sydostasien och Sydasien, och handelstillväxten förväntas accelerera dramatiskt i subsahariska Afrika
  • Handelstillväxten är spridd över ett större antal länder: Kina stod för en fjärdedel av handelstillväxten de senaste åren och spås fortsätta ha den största tillväxten, men dess andel kommer sannolikt att minska med hälften, till 13 procent.
  • Vietnam, Indien och Filippinerna sticker ut i både hastigheten och omfattningen av den förväntade handelstillväxten fram till år 2026. Alla tre har potential att dra nytta av många företagsansträngningar för att diversifiera Kina-centrerade produktions- och inköpsstrategier.
  • Medan tillväxtekonomier ökade sina andelar av världshandeln från 24 till 40 procent mellan 2000 och 2012, med hälften av ökningen driven av enbart Kina, har dessa andelar knappt förändrats under det senaste decenniet.
  • Tillväxtekonomier kommer att fortsätta utvecklas genom mätningar av sammankoppling, innovation och ledande företag. De blir allt viktigare exportörer av sofistikerade tillverkade produkter och konkurrerar i allt högre grad inte bara på låga kostnader utan också på innovation och kvalitet.


Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »