Den Heliga Graal i supply chain management

Utmaningen att skapa tillräcklig visibilitet i försörjningskedjor och nätverk har av supply chain tänkaren Adrian Gonzales betecknats som områdets heliga Graal – det vill säga i överförd bemärkelse något som är hett eftertraktat men närmast ouppnåeligt. Med det konstaterat kan man dock invända att möjligheterna för visibilitet idag är större än någonsin tidigare. Det utvecklas ständigt bättre systemlösningar, samverkansplattformar, spårnings- och trackingtekniker som ska bidra till leverantörers, kunders och konsumenters krav på transparens. Helst i realtid.

Med AI och ML i de moderna planeringssystemen för SCM kan vi dessutom ta hänsyn till allt fler faktorer; såsom väder, trafiksituation, kampanjer m.m. som kan ligga till grund både för automatiserade beslut men också för ett lärande som ger bättre framtida prognoser och bättre och snabbare beslut.

Den ”visibilitet” som i första hand efterfrågas är väldigt grundläggande: vilka varor har skickats och exakt var i leveranskedjan befinner de sig just nu. Enbart den informationen skapar förutsättningar för en mycket bättre planering, effektivitet och kundservice. Att detta till synes enkla informationsbehov är så svårt att tillgodose i många fall beror på flera saker. För det första är den data som behövs oftast spridd hos många olika parter och i många olika system. Lägg till detta den ovillighet som fortfarande finns på sina håll att dela med sig av data. Andra orsaker är att det ibland upplevs som alltför krångligt och dyrt att åstadkomma en god transparens.

Senaste numret av Supply Chain Effect kretsar till stor del kring den centrala frågan om visibilitet och datadelning i supply chain. En fråga som är grundläggande och utmanande för alla som jobbar med supply chain management och logistik, men som dessutom är central för alla som jobbar med försäljning eller har ett övergripande verksamhetsansvar. E-handeln och dess främsta förebilder har definitivt gått i täten för en utveckling där datatillgång, visibilitet och transparens blir ett allt mer självklart krav som ställs av konsumenterna. Den utvecklingen har gjort att vi alltmer ställer samma krav på visibilitet i våra yrkesroller. I kombination med en snabb teknikutveckling och ett ökat hållbarhetsfokus skapar detta ett marknadsdriv som kanske ganska snart kommer att förvandla den heliga graalen i supply chain management till något mer än en vision!

Stefan Karlöf, chefredaktör

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »