Descartes förvärvar ShipTrack – last mile-specialist för e-handel

Descartes Systems Group har förvärvat det kanadensiska företaget ShipTrack, leverantör av lösningar med fokus på sista milen till e-handelsbranschen. Genom förvärvet stärker Descartes sitt erbjudande av lösningar för logistikintensiva verksamheter. 

ShipTrack är en leverantör av molnbaserade lösningar för leveransspårning. Med ShipTracks cloud-plattform automatiseras leveranserna samtidigt som kunderna får leveransuppdateringar i realtid samt information om beräknad ankomst. 

– Den utmaning som många distributörer möter när det gäller leveransens sista mil handlar om hur de kan hantera ökade leveransvolymer i en tid då kundernas krav på olika leveranssätt och uppdateringar i realtid också ökat. Vår plattform hjälper dessa aktörer att möta utmaningarna de står inför med hjälp av kraftfulla arbetsflöden genom hela leveransen och information i realtid till slutkunden. Tillsammans med Descartes ser vi nu stora möjligheter att skapa en unik produkt som kombinerar våra sista milen-lösningar med Descartes ruttoptimering, säger Shawn Winter, medgrundare till ShipTrack och VP Mobility Solutions på Descartes. 

ShipTracks skalbara och konfigurerbara plattform uppges vara särskilt lämplig för aktörer verksamma inom e-handel och hemleverans av paket och medicin, där behovet av en effektiv Last Mile-process är stor. För Descartes är förvärvet av ShipTrack en viktig del i företagets strategi att stärka sitt e-handelserbjudande.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »