Det kom ett AI-brev …

AV STEFAN KARLÖF

I senaste numret av SCE (Nr 2/2023) dyker vi särskilt ned i den pågående automatiseringen och robotiseringen av diverse fysiska och administrativa processer i logistik och supply chain, och visionen att åstadkomma den autonoma försörjningskedjan. Denna autonoma kedja byggs främst av tekniker för Internet of Things, Artificiell Intelligens/Maskininlärning samt robotik/autonoma fordon/lagerautomation. Alltsammans är datadrivet och vitala beslut fattas och optimeras baserat på avancerad dataanalys med nyss nämnda AI och ML.

Mitt under arbetet med detta tema kom så ett upprop som varnar för AI – ett öppet brev – där den svenske AI-forskaren Max Tegmark tillsammans med sin kompis Elon Musk, och tusentals andra, varnar för en ohejdad kapprustning inom AI och förordar en paus på minst sex månader i den pågående forskningen. ”Ska vi riskera att förlora kontrollen över vår civilisation?” frågar sig brevskrivarna dystopiskt. Vad är nu detta tänkte nog många av oss. Dessa profiler som vi förknippar med en förnuftig teknikutveckling sällar sig nu till AI-alarmisterna?

Superdatorn ChatGPT

Skrapar man lite på ytan är det dock inte AI i största allmänhet som brevskrivarna varnar för, utan för den kommande versionen av den mycket avancerade formen av AI som utvecklas av av det icke-vinst- drivande ai-bolaget OpenAI och deras superdator ChatGPT. GPT står för Generativ Pre-trained Transformer och är en ”multimodal storspråksmodell”. Eller enklare uttryckt ett verktyg som kan behandla enorma mängder text och föra kon- versationer med oss människor, svara på våra frågor och hjälpa till med uppgifter som att skriva e-postmeddelanden eller källkod.

Samhällsrisker

Den fjärde versionen av ChatGPT, version 4, släpptes den 14 mars i år och var den utlösande faktorn bakom Tegmark & COs upprop. Brevets undertecknare menar att nästa tekniska utvecklingssteg, GTP-5, kan innebära samhällsrisker, bland annat att ”informationskanaler översvämmas av lögner och propaganda” och risken för en okontrollerad utveckling där arbeten försvinner i en snabbare takt än vi önskar. Risker som för en lekman tycks vara möjliga att hantera genom olika former av regleringar och andra kontrollmekanismer.

Egenintresse

Kritikerna till Tegmarks, Musks med fleras brev menar att det pågår ett globalt race där västvärlden riskerar att hamna på efterkälken om vi pausar utvecklingen genom ensidiga moratorium. Vissa av dessa kritiker menar också att undertecknare av det öppna brevet kan ha ett egenintresse av att AI-utvecklingen pausas, eftersom de själva ligger efter. Enligt uppgift försökte Elon Musk ta över OpenAI under 2018, men när detta misslyckades backade han på ett tidigare löfte om att finansiera verksamheten med 1 miljard dollar och lämnade därefter bolagets styrelse med motiveringen att han hamnat i en intressekonflikt i egenskap av storägare i Tesla. Resultatet blev att OpenAI hamnade i en akut likviditetskris, men räddades av Microsoft några månader senare. Tillsammans med Microsoft utvecklade OpenAI senare ChatGPT, som i sin senaste version är baserad på 1 biljon parametrar, dvs. en miljon miljoner parametrar. I dagarna kom så beskedet att Musk lanserar X.AI Corp, en konkurrent till OpenAI.

Slutsats

Så vilken slutsats kan man dra? Ja, att de flesta AI-experter är överens om att det finns risker, men att det råder delade meningar om hur riskerna bäst hanteras, och att det finns olika krafter som kan ha ett egenintresse av att påverka debatten. Och alldeles oavsett detta så kan vi inom området supply chain och logistik vara helt trygga i att fortsätta att ta hjälp av tekniken för att skapa bättre, mer effektiva, säkra och hållbara flöden och reducera de arbetsuppgifter som är slitsamma, tråkiga och farliga.

Stefan Karlöf är chefredaktör för Supply Chain Effect

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »