Ulrica Phillips, Head of Unattended Deliveries på DHL eCommerce.

DHL bygger ut med iBoxen

DHL eCommerce i Sverige utvidgar sitt befintliga paketskåpsnätverk genom ett fördjupat samarbete med iBoxen. Totalt tillgängliggörs cirka 900 ”nya” paketskåp för DHL:s kunder i ett första steg.

I Sverige har DHL totalt 1 850 ombud och paketskåp, ett nätverk som ständigt utvidgas i takt med en ökad efterfrågan på såväl olika leveransalternativ, som fler och mer lättillgängliga paketombud. Med start i Uppsala börjar DHL nu även erbjuda iBoxen till alla sina e-handlare för att i nästa steg koppla på paketskåpen i övriga delar av Sverige.

– Samarbetet med iBoxen bidrar till vår vision om att alltid finnas där människor bor och rör sig, men också till ett sunt hållbarhetstänk då vi med hjälp av iBoxen inte behöver etablera fler skåp och ombud än nödvändigt, säger Ulrica Phillips, Head of Unattended Deliveries på DHL eCommerce.

Sedan förra hösten kan DHL:s hemleverans­kunder välja att få sina paket­ till iBoxen, till exempel om man inte är hemma eller bortrest. Nu fördjupas samarbetet, och under september/oktober 2023 startar leveranserna till iBoxen i Uppsala. Leveranserna sker under kvällstid, i samband med befintliga hemleveransslingor. Kombinationsleveranserna ger en mycket god synergieffekt där DHL alltså inte har adderat någon ytterligare trafik till stadens gator.

– Vi ser fram emot att DHL, ett av världens ledande logistikbolag, vill fördjupa samarbetet och använda mer av iBoxens infrastruktur, med bostadsnära utomhusboxar. Det kommer bidra till att stärka DHLs erbjudande till e-handlare och konsumenter, säger Calle Keller, COO på iBoxen.

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv spelar uthämtningsställen en väsentlig roll då leveranser till ombud och paketskåp sparar upp till 30 procent av utsläppen jämfört med hemleveranser, vilket är ytterligare en anledning till DHL:s satsning på ett utbrett och tätt nätverk.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »