Ulrica Phillips, Head of Unattended Deliveries på DHL eCommerce.

DHL bygger ut med iBoxen

DHL eCommerce i Sverige utvidgar sitt befintliga paketskåpsnätverk genom ett fördjupat samarbete med iBoxen. Totalt tillgängliggörs cirka 900 ”nya” paketskåp för DHL:s kunder i ett första steg.

I Sverige har DHL totalt 1 850 ombud och paketskåp, ett nätverk som ständigt utvidgas i takt med en ökad efterfrågan på såväl olika leveransalternativ, som fler och mer lättillgängliga paketombud. Med start i Uppsala börjar DHL nu även erbjuda iBoxen till alla sina e-handlare för att i nästa steg koppla på paketskåpen i övriga delar av Sverige.

– Samarbetet med iBoxen bidrar till vår vision om att alltid finnas där människor bor och rör sig, men också till ett sunt hållbarhetstänk då vi med hjälp av iBoxen inte behöver etablera fler skåp och ombud än nödvändigt, säger Ulrica Phillips, Head of Unattended Deliveries på DHL eCommerce.

Sedan förra hösten kan DHL:s hemleverans­kunder välja att få sina paket­ till iBoxen, till exempel om man inte är hemma eller bortrest. Nu fördjupas samarbetet, och under september/oktober 2023 startar leveranserna till iBoxen i Uppsala. Leveranserna sker under kvällstid, i samband med befintliga hemleveransslingor. Kombinationsleveranserna ger en mycket god synergieffekt där DHL alltså inte har adderat någon ytterligare trafik till stadens gator.

– Vi ser fram emot att DHL, ett av världens ledande logistikbolag, vill fördjupa samarbetet och använda mer av iBoxens infrastruktur, med bostadsnära utomhusboxar. Det kommer bidra till att stärka DHLs erbjudande till e-handlare och konsumenter, säger Calle Keller, COO på iBoxen.

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv spelar uthämtningsställen en väsentlig roll då leveranser till ombud och paketskåp sparar upp till 30 procent av utsläppen jämfört med hemleveranser, vilket är ytterligare en anledning till DHL:s satsning på ett utbrett och tätt nätverk.

Fler nyheter

Once upon a time – Part 2

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Än idag undrar man hur detta kunde ske, eftersom all teknik funnits på plats länge, men ack så svårt det varit för supply chain-världen att lyckas. Men så en dag hittade den danska industrikoncernen LINAK nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons senaste krönika i SCE. Läs den här!

Läs mer »