DHL har levererat 1 miljard doser Covid-19-vaccin

Sedan december 2020 har DHL skickat en miljard vaccindoser till mer än 160 länder i kampen mot Covid-19. Pandemin har blivit den största globala hälsokrisen på över ett sekel. Regeringar, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter har fokuserat på att begränsa viruset, påskyndat vaccinationsprogram för att hålla befolkningen säkra och sett till att ekonomier återhämtar sig snabbt.

– När vi ser tillbaka på undantagstillståndet som pågått de senaste nio månaderna, är vi hedrade över att få fortsätta spela vår roll. Vi har hanterat och arbetat med flera olika upplägg av transportkedjor och även genomfört direktdistributioner i vissa länder. Vi implementerade nya, dedikerade och pålitliga tjänster i en accelererad hastighet för att transportera de väldigt temperaturkänsliga vaccinerna, samt tillbehör och provkit. I linje med vårt syfte att förena människor och förbättra liv, kommer vi att fortsätta använda vår infrastruktur för temperaturkänsliga transporter, vårt motståndskraftiga globala nätverk, vår djupa kunskap av läkemedelslogistik och erfarenheter från våra medarbetare, säger Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL.

Den globala vaccinationskampanjen utgör en avgörande del i kampen mot viruset, och är viktig för att begränsa ytterligare virusvarianter. För att nå hög nivå av immunitet krävs cirka 10 miljarder vaccindoser världen över till slutet av 2021. Den globala distributionen av dessa doser är nödvändig för att säkerställa att så många som möjligt har tillgång till vaccin. Förutom att hantera olika och komplexa transportkedjor, har de känsliga temperaturkraven varit en stor utmaning för logistikföretag.

.DHL Global Forwarding och DHL Express har transporterat Covid-19-vacciner till länder i Asien och Stillahavsområdet, Sydamerika och Europa. DHL Supply Chain ansvarar för korrekt lagring och lokal distribution av vaccin i flera tyska städer.

I DHL:s rapport Revisiting Pandemic Resilience beskrivs hur den logistikinfrastruktur och kapacitet som nu byggts upp för pandemin bör bibehållas eftersom ytterligare 7-9 miljarder vaccindoser kommer att behövas årligen under de kommande åren för att hålla infektionsnivåer låga och för att sänka takten i virusmutationer – utan att räkna med säsongsvariationer. För att vara förberedd inför framtiden är det viktigt att tidigt identifiera och förebygga hälsokriser genom aktiva partnerskap, utökade globala varningssystem, en integrerad epidemipreventionsplan och riktade FoU-investeringar. DHL rekommenderar också att utvidga och institutionalisera virusinnehåll och motåtgärder (t.ex. digital kontaktspårning och nationella lager) för att säkerställa strategisk beredskap och effektivare svarstider. För att underlätta en snabb utrullning av medicinering (dvs. diagnostik, terapi och vacciner) bör regeringar och industrier upprätthålla tillverkningskapacitet, undersökning, planering och upphandlingsplaner och utöka den lokala distributionskapaciteten.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »