DHL har levererat 1 miljard doser Covid-19-vaccin

Sedan december 2020 har DHL skickat en miljard vaccindoser till mer än 160 länder i kampen mot Covid-19. Pandemin har blivit den största globala hälsokrisen på över ett sekel. Regeringar, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter har fokuserat på att begränsa viruset, påskyndat vaccinationsprogram för att hålla befolkningen säkra och sett till att ekonomier återhämtar sig snabbt.

– När vi ser tillbaka på undantagstillståndet som pågått de senaste nio månaderna, är vi hedrade över att få fortsätta spela vår roll. Vi har hanterat och arbetat med flera olika upplägg av transportkedjor och även genomfört direktdistributioner i vissa länder. Vi implementerade nya, dedikerade och pålitliga tjänster i en accelererad hastighet för att transportera de väldigt temperaturkänsliga vaccinerna, samt tillbehör och provkit. I linje med vårt syfte att förena människor och förbättra liv, kommer vi att fortsätta använda vår infrastruktur för temperaturkänsliga transporter, vårt motståndskraftiga globala nätverk, vår djupa kunskap av läkemedelslogistik och erfarenheter från våra medarbetare, säger Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL.

Den globala vaccinationskampanjen utgör en avgörande del i kampen mot viruset, och är viktig för att begränsa ytterligare virusvarianter. För att nå hög nivå av immunitet krävs cirka 10 miljarder vaccindoser världen över till slutet av 2021. Den globala distributionen av dessa doser är nödvändig för att säkerställa att så många som möjligt har tillgång till vaccin. Förutom att hantera olika och komplexa transportkedjor, har de känsliga temperaturkraven varit en stor utmaning för logistikföretag.

.DHL Global Forwarding och DHL Express har transporterat Covid-19-vacciner till länder i Asien och Stillahavsområdet, Sydamerika och Europa. DHL Supply Chain ansvarar för korrekt lagring och lokal distribution av vaccin i flera tyska städer.

I DHL:s rapport Revisiting Pandemic Resilience beskrivs hur den logistikinfrastruktur och kapacitet som nu byggts upp för pandemin bör bibehållas eftersom ytterligare 7-9 miljarder vaccindoser kommer att behövas årligen under de kommande åren för att hålla infektionsnivåer låga och för att sänka takten i virusmutationer – utan att räkna med säsongsvariationer. För att vara förberedd inför framtiden är det viktigt att tidigt identifiera och förebygga hälsokriser genom aktiva partnerskap, utökade globala varningssystem, en integrerad epidemipreventionsplan och riktade FoU-investeringar. DHL rekommenderar också att utvidga och institutionalisera virusinnehåll och motåtgärder (t.ex. digital kontaktspårning och nationella lager) för att säkerställa strategisk beredskap och effektivare svarstider. För att underlätta en snabb utrullning av medicinering (dvs. diagnostik, terapi och vacciner) bör regeringar och industrier upprätthålla tillverkningskapacitet, undersökning, planering och upphandlingsplaner och utöka den lokala distributionskapaciteten.

Fler nyheter

Framtida kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik

Att erbjuda en enhetlig och sömlös kundupplevelse för integrerade fysiska butiker och onlinekanaler har blivit en hygienfaktor snarare än en konkurrensfördel för svensk handel. Denna utveckling driver en transformation med omstrukturerade logistiknätverk och mer tvärfunktionellt arbete inom organisationer, vilket leder till mer komplexa och sammanflätade kompetensbehov för framtidens omnikanal. I det följande beskrivs fem roller, personas, som författarna menar behövs i detaljhandelns omnikanallogistik.

Läs mer »