DHL & McKinsey: ”Delivering Pandemic Resilience”

Den allra första breda användningen av Covid-19 vacciner väntas påbörjas redan under fjärde kvartalet i år. Då behöver regeringar, myndigheter och läkemedelsbolag börja förse en global marknad med stora mängder vaccin – miljarder doser. Mot den bakgrunden har DHL och McKinsey just publicerat rapporten ”Delivering Pandemic Resilience”. Frågan som ställs och delvis besvaras är hur en säker och stabil försörjning av kritiska läkemedel och sjukvårdsmaterial ska kunna säkerställas i samband med den aktuella pandemin och andra hälsokatastrofer. 

Just nu utvecklas och testas cirka 250 olika Covid-19-vaccin och de befinner sig alla i olika faser. De som så småningom ska användas bredare underställs krav på strikt temperaturkontroll på upp till -80 grader i samband med lagerhållning och transport – att jämföra med den konventionella temperaturen för vacciner som ligger kring minus 2 till minus 8 grader. Detta är en av flera utmaningar som behandlas i rapporten, där man även konstaterar att logistikutmaningen rent volymmässigt handlar om att hantera upp till 200 000 pallar, 15 miljoner leveranser av kylboxar och 15 000 flygtransporter.

Stresstest för global, storskalig katastroflogistik

I rapporten identifieras de största utmaningarna och viktigaste lärdomarna hittills av Covid-19. Särskilt fokuseras inboundlogistik och distributionsmässiga utmaningar. Den stora utmaningen är förstås att hantera de enorma volymer av vaccin som nu kommer att behöva lagerhållas, distribueras och levereras i tid och utan att ha påverkats av temperaturvariationer. Samtidigt gäller det att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i hela processen. Med andra ord ett omfattande stresstest för en global, storskalig och komplex logistik och varuförsörjning.

Ramverk för att hantera framtida katastrofer

I rapporten presenteras ett ramverk för hur framtida katastroflägen bör hanteras genom en robust katastrofberedskapsplanering, nätverkssamarbete och en ändamålsenlig logistisk infrastruktur och ett IT-stöd som ger den visibilitet som krävs över hela försörjningsprocessen. Rapporten kan laddas ner här.

Fler nyheter

Outnorth automatiserar med AutoStore

När outdoorföretaget Outnorth flyttar sitt lager från Växjö till Göteborg automatiseras samtidigt lagret med en AutoStore-lösning från Element Logic. Målet är att förbättra effektiviteten i leveransen till kunderna.

Läs mer »

PostNord Logistics Award 2021 – nominera senast den 14 februari

På grund av pandemins framfart ställdes evenemanget PostNord Logistics Award in 2020. Nu är det åter dags att dela ut Sveriges största logistikpris. Den 13 april koras Sveriges mest innovativa logistiklösning i samband med ett livesänt digitalt evenemang – nomineringar kan göras fram till den 14 februari.

Läs mer »