DHL & McKinsey: ”Delivering Pandemic Resilience”

Den allra första breda användningen av Covid-19 vacciner väntas påbörjas redan under fjärde kvartalet i år. Då behöver regeringar, myndigheter och läkemedelsbolag börja förse en global marknad med stora mängder vaccin – miljarder doser. Mot den bakgrunden har DHL och McKinsey just publicerat rapporten ”Delivering Pandemic Resilience”. Frågan som ställs och delvis besvaras är hur en säker och stabil försörjning av kritiska läkemedel och sjukvårdsmaterial ska kunna säkerställas i samband med den aktuella pandemin och andra hälsokatastrofer. 

Just nu utvecklas och testas cirka 250 olika Covid-19-vaccin och de befinner sig alla i olika faser. De som så småningom ska användas bredare underställs krav på strikt temperaturkontroll på upp till -80 grader i samband med lagerhållning och transport – att jämföra med den konventionella temperaturen för vacciner som ligger kring minus 2 till minus 8 grader. Detta är en av flera utmaningar som behandlas i rapporten, där man även konstaterar att logistikutmaningen rent volymmässigt handlar om att hantera upp till 200 000 pallar, 15 miljoner leveranser av kylboxar och 15 000 flygtransporter.

Stresstest för global, storskalig katastroflogistik

I rapporten identifieras de största utmaningarna och viktigaste lärdomarna hittills av Covid-19. Särskilt fokuseras inboundlogistik och distributionsmässiga utmaningar. Den stora utmaningen är förstås att hantera de enorma volymer av vaccin som nu kommer att behöva lagerhållas, distribueras och levereras i tid och utan att ha påverkats av temperaturvariationer. Samtidigt gäller det att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i hela processen. Med andra ord ett omfattande stresstest för en global, storskalig och komplex logistik och varuförsörjning.

Ramverk för att hantera framtida katastrofer

I rapporten presenteras ett ramverk för hur framtida katastroflägen bör hanteras genom en robust katastrofberedskapsplanering, nätverkssamarbete och en ändamålsenlig logistisk infrastruktur och ett IT-stöd som ger den visibilitet som krävs över hela försörjningsprocessen. Rapporten kan laddas ner här.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »