Markus Voss, COO och CIO på DHL Supply Chain. Foto: DHL

DHL Supply Chain fördjupar samarbetet med AutoStore – över 1 000 robotar

DHL Supply Chain och robotteknikbolaget AutoStore meddelar att företagen utökar sitt partnerskap för att ytterligare accelerera och förbättra automatiseringen av DHL Supply Chains globala lagerverksamhet med över 1 000 robotar.

DHL Supply Chain, som redan driver nio operativa AutoStore-lager och har fyra under utveckling, har för avsikt att bygga ytterligare fem anläggningar utöver de som redan är i drift eller i planering. Det strategiska målet för DHL och AutoStore är att genom partnerskapet påskynda implementeringen av teknologin och därmed förbättra förmågan att möta olika kundbehov.

– Vi är glada över att utöka vår relation med AutoStore och fortsätta att implementera vår digitaliserings- och automationsstrategi i ett växande antal lager, för att bättre och snabbare betjäna våra kunder. AutoStores standardiserade och modulära teknologi är perfekt i linje med vårt mål att göra vår verksamhet mer effektiv, vilket möjliggör snabb skalbarhet och anpassningsbarhet över olika användningsfall och slutmarknader – en avgörande faktor för oss som en tredjepartslogistikleverantör. Genom ett standardiserat tillvägagångssätt och dedikerad lagertillgänglighet kommer vi att avsevärt kunna minska implementeringstiderna. Dessutom är AutoStores nätverk av partners ovärderligt för att stödja vår tillväxtstrategi över flera geografiska områden, säger Markus Voss, COO och CIO på DHL Supply Chain i en kommentar till det fördjupade samarbetet.

Sedan 2012 har DHL Supply Chain och AutoStore samarbetat för att implementera lösningar i lagerverksamheter i Singapore, Polen, Tyskland, Australien och USA. Det pågående samarbetet har redan resulterat i en flotta på mer än 1 000 robotar världen över som avsevärt ökar operativ effektivitet och genomströmning.

– Vårt långvariga samarbete med DHL Supply Chain har visat styrkan, tillförlitligheten och effektiviteten i AutoStores teknologi. Vi är glada över att ytterligare utöka detta värdefulla partnerskap och stödja DHL Supply Chains globala nätverk av automatiserade lagerlösningar. Vi är glada över den betydande tillväxtmöjlighet som detta innebär för AutoStore, eftersom vi fortsätter att driva innovation inom logistikvärlden, säger AutoStores CEO Mats Hovland Vikse.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »